سه شنبه، ۲ دی ۱۳۹۳, ۰۰:۰۵
 
 

کاریابی ها

 درباره ما

پیام مدیرکل

فهرست مشخصات دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی خارجی سراسر کشور فهرست مشخصات دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی خارجی سراسر کشور

آشنایی

مراحل و مدارک صدور مجوز  

دستور العمل حق الزحمه 93دستور العمل حق الزحمه 93

نمودارصدورمجوزنمودارصدورمجوز

انواع دفاتر کاریابی غیر دولتی

داخلی

فهرست استان ها

خارجی

آدرس کاریابیهای خارجیآدرس کاریابیهای خارجی

مراکز خدمات اشتغال

قوانین و مقررات

آیین نامه ها و دستور العملها

آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

 آیین نامه اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نمودار روند اعزام نیروی کارنمودار روند اعزام نیروی کار

دستورالعمل صدور کاریابی مجازی جدیددستورالعمل صدور کاریابی مجازی جدید

بخشنامه ها و ابلاغیه ها

بخشنامه نصب تابلو  سردرورودی در موسسات کاریابی

تابلوتابلو            تابلوتابلو2

نرم افزار موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی راه اندازی شد.

قراردادنهایی کارجو با کاریابی قراردادنهایی کارجو با کاریابی

بخشنامه شماره  1 2  3 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد  

پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

تماس با ما تماس با ما

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.