ارتقاء کیفی اطلاعات آماری با گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی مبنا و هوشمندسازی آن
پیام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت اول آبان روز آمار و برنامه ریزی؛
آغاز کار دولت سیزدهم، پایان فساد و تبعیض در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردبیل تاکید کرد:
پوستر شعار سال با سایز اصلی
پوستر میلاد حضرت محمد

 

پرتال امام خمینی

 

پرتال رهبری

 

سایت ریاست جمهوری

 

پرتال دفتر هیئت دولت

 

پرتال اطلاع رسانی دولت

 

سایت معاون اول