سخن روز

جایگاه سلامت اجتماعی در بهزیستی
  
دکتر انوشیروانمحسنی بندپی
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
 
یکی از ضرورت‌های زندگی و از جمله وظایف حکومت‌ها تأمین بخشی از رفاه و ایجاد آرامش و آسایش برای آحاد جامعه است که در منابع علمی به آن بهزیستیwell-being می‌گویند که شاخصی از حکمرانی خوب محسوب می‌شود. برای بهزیستی انواعی ذکر شده که از جمله بهزیستی ذهنی، بهزیستی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی(social well- being)از آن جمله‌اند. هر سه نوع بهزیستی حائز اهمیتند اما بهزیستی اجتماعی که در کشور ما گاه از آن با نام سلامت اجتماعی هم یاد می‌شود  از جایگاه والایی برخوردار است. ادامه مطلب...
صفحه ۱ از ۵۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

مانیتورینگ

بریده جراید

رسان های خبری

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 13

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 12

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 11

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 10

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 9

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 8

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 7

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 6

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 5

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 4

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 3

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 2

 • برپایی غرفه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه الکامپ تیر ماه 96 1

Loading
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »
صفحه ۱ از ۱۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »