صدور مجوز مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی حداکثر ۳ روزه شد
با دستور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛
پاسخگویی 82 درصدی به درخواست های مردمی/ پیگیری راه اندازی سامانه سوت زنی/ تهیه دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران فساد
عملکرد سه ماهه دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تشریح شد:
راه اندازی اتاق فکر /  برگزاری 61 هزار و 815 نفر ساعت ویبنار آموزشی
اقدامات سه ماهه موسسه کار و تامین اجتماعی تشریح شد:
کمیته ویژه اشتغال معلولان تشکیل می‌شود
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی: