سخن روز

به بهانه ١٠ اکتبر سالروز جهانی سلامت روان با شعار سلامت روان در محیط کار؛ 
اجرای برنامه ملی ارتقاء بهداشت روانی در جامعه کار زمینه ساز ارتقای سلامت روانی در محیطهای کاری
ابرهیم صادقی فر 
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 
١٠ اکتبر سالروز جهانی بهداشت روان بود که در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی،طرح  برنامه ملی ارتقاء  بهداشت  روانی(طرح ملی ابر) در جامعه کار و تولید را با استعانت از ایزد منان شروع کردیم.
 طبق تحقیقات بین المللی، حدود 15 تا 30 درصد از نیروی کار و تولید در طول زندگی حداقل یک مشکل مرتبط با بهداشت روانی را تجربه می کنند. با استناد به روندهای جهانی و همچنین تسریع روند توسعه کشور در بخش های مختلف بویژه بخش صنعتی، خبرگان حوزه سلامت روان معتقدند که روند شیوع و بار بیماریهای روانی در طول ده سال گذشته رو به افزایش بوده است. علیرغم موفقیت مداخلات روان شناختی در سطح جهان و برنامه جامع ارتقای سلامت روان کشور، متاسفانه تاکنون برنامه مداخله جامع و استاندارد و مبتنی بر شواهد بومی جهت اجرا در محیط کار و تولید کشور وجود نداشته است.
بر این اساس، با جلب نظر مراجع علمی و دانشگاهی و خبرگان این حوزه، پیمایش ملی شیوع شناسی اختلالات روانی در جامعه کار و تولید در دولت تدبیر و امید اجرا و اینک درصددیم تا یافته های آن به منظور تدوین برنامه ملی ارتقاء بهداشت روان(به اختصار طرح ملی ابر) مورد بهره گیری واقع شود. نتایج این طرح نشان داد که به صورت خوشبینانه حدود 21 درصد کارکنان محیط های صنعتی حداقل از یک اختلال روانی رنج می برند. به علاوه حدود یک چهارم سایر کارکنان فوق الذکر نیازمند دریافت مداخلات بهداشت روانی وحمایتی هستند.
بر حسب ضرورتهای پیشگفت و مبتنی بر شواهد علمی کافی، حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی، در فاز دوم،  اجرای برنامه ملی ارتقاء بهداشت روانی در جامعه کار و تولید را با هدف آگاه سازی، افزایش نگرش و سواد سلامت روانی کارفرمایان، کارگران و خانواده های آنان و متولیان استقرار خدمات بهداشت روانی و فراهم سازی ساختارها و زیربناهای خدمات سلامت روانی در محیطهای کاری ، طراحی و همزمان با سالروز جهانی بهداشت روان، اجرای آنرا آغازنمود.
امید است با انجام چنین اقدامات شایسته ای بتوانیم برای جامعه کاروتولید زندگی با نشاط تر و زیباتری را رقم بزنیم
 

 

صفحه ۱ از ۵۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

مانیتورینگ

بریده جراید

رسان های خبری

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 22

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 21

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 20

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 19

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 18

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 17

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 16

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 15

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 14

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 13

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 12

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 11

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 10

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 9

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 8

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 7

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 6

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 5

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 4

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 3

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 2

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 1

 • مراسم رو نمایی از طرح ایران مهارت با حضور دکتر فیروز ابادی مهر 96 22

Loading
صفحه ۱ از ۱۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »