سخن روز

 زنان بیوه و مسوولیت ما

دکتر  ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
روز ٢٣ ژوئن هر سال به نام روز جهانی زنان بیوه (Widows) نامگذاری شده است. منظور از زنان بیوه زنانی هستند که شریک زندگی آنها فوت کرده است. هم‌اکنون بیش از ٢٥٦ میلیون زن بیوه و ٥٨٤ میلیون کودک این زنان در جهان زندگی می‌کنند. واقعیت آن است که در جوامع مختلف، زنان بیوه با چالش‌های متعددی مواجه هستند.یکی از مهم‌ترین مسائلی که زندگی این زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به سبب آن خشونت‌های دیگر را علیه آنها روانه می‌کند، فقر و محرومیت آنهاست. تخمین خوشبینانه این است که حدود ١٥ درصد از این زنان در فقر مطلق به سر می‌برند.  ادامه مطلب...
صفحه ۱ از ۵۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

مانیتورینگ

بریده جراید

رسان های خبری

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 12

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 11

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 10

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 9

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 8

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 7

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 6

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 5

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 4

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 3

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 2

 • پنجمین دوره رقابت های جهانی ورزش کارگری 1

صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۴ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »