عکس-مدیران-اتابکیnew

    آیکون-به-ورود-اداره-امور-اجتماعی     آیکون-به-ورود-اداره-امور-حمایتی   آیکون-به-ورود-اداره-امور-بیمه-ای     آیکون-به-ورود-اداره-فرهنگی  

شرح وظایف مدیریت اجتماعی

فراخوان

       
       
       
       
       
       
       
       
       
لیست کتابهالیست کتابها    

جلسه اجرای برنامه های بند پنجم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

جلسه پیگیری بند پنجم از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان « سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء  آموزش ، مهارت ، خلاقیت ، کارآفرینی و تجربه » برای اجرای برنامه «افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی» و با شرح اقدام «بررسی و مطالعه در زمینه تعمیم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل» ،  در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با حضور اعضای کمیته کاری بند پنجم برگزار شد.

     قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مواد 48 ، 49 و 50 به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل پرداخته است .

    این مواد و تبصره های آنها سعی درایجاد عدالت مزدی و تکریم مقام کارگر دارد . یکی از شرایطی است که می تواند افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی را به دنبال داشته باشد.

اجرای قوانین مرتبط با طبقه بندی مشاغل ، همراه با آئین نامه های آن می تواند قدم مثمرثمری در این راه باشد. در ظاهر امر ، کارفرما با دغدغه هزینه بر بودن این موضوع مواجه است ؛ در صورتی که طرح طبقه بندی مشاغل اصولاً با افزایش هزینه ها مطابقتی ندارد و صرفاً شأن کارگر و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی و حفظ دستآوردهای کارفرما را منظور دارد.

   در این جلسه به ترویج فرهنگ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تأکید شد و مقرر شد با اطلاع رسانی کافی و کامل کارفرما متقاعد شود که اجرای چنین طرحی ، مزایای فراوانی برای خود و مجموعه اش فراهم خواهد کرد ؛ ضمن اینکه باعث افزایش انگیزه کارکنان بنگاه اقتصادی خواهد شد. بخشی از مشکلاتی که اکنون فی مابین کارگر و کارفرما وجود دارد ، ناشی از عدم اطلاع به پتانسیلهای قانونی و بهره مندی هایی که هر دو سو می توانند از اجرای این قوانین داشته باشند ؛ می باشد.

Report Image

   

News 1 To 4 of 4 News

1
Loading

چارت مدیریت اجتماعی


اجتماعی