ارتباط با ما

آدرس: تهران - خیابان آزادی - بین خیابان خوش و بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: 1457994861

تلفن : 64491

9 - 66580031

پست الکترونیک: info@mcls.gov.ir

پست الکترونیک مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی: pr@mcls.gov.ir