1

دکتر علی ربیعی

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

معاونین وزیر و روسای سازمانهای تابعه

 
 محسنی   بازوند
 سازگار  

3

 

دکتر میدری
دکتر منصوری

 انوشیروان محسنی بندپی

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور

تلفن مستقیم :

فاکس:

 
نصراله بازوند
معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن مستقیم:66580050
فاکس :66580133
محمد امین سازگارنژاد
معاون امور مجلس؛ حقوقی و استانها
تلفن مستقیم:
88973686-88973685 
فاکس :88955108
احمد مشیریان
معاون روابط کار

تلفن مستقیم:66580100
فاکس :66580077 

   احمد میدری 
معاون رفاه اجتماعی 

تلفن مستقیم:66580025

فاکس :66580134

عیسی منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

تلفن مستقیم:

فاکس: 
 کلانتری   سرزعیم صادقی فر پاک سرشت

نوربخش

 جمشید تقی زاده  
سید حمید کلانتری

معاون امور تعاون

تلفن مستقیم:88520129

فاکس :88520097

   علی سرزعیم  

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

 تلفن مستقیم:64492802

فاکس :

ابرهیم صادقی فر 

 سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 
 
تلفن مستقیم: 88340261
 
فاکس :88341294

 سلیمان پاک سرشت

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

تلفن مستقیم:66583504 و66583505

فاکس :66583503

سید تقی نوربخش 

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

تلفن مستقیم :

فاکس : 

جمشید تقی زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

تلفن مستقیم :

فاکس : 

 

واعظ

 

 

نورالله زاده

 

سپهری

 

جواد رمضی


 
 

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان ،روستاییان و عشایر

تلفن مستقیم: 88340261

فاکس :88341294


 اصغر نورلله زاده 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید

تلفن مستقیم:66484601

فاکس : 66484605

 محمد رضا سپهری 
رئیس موسسه کار 
و تامین اجتماعی

تلفن مستقیم:66555463

فاکس :22589793

 

جواد رمضی

 سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری

تلفن مستقیم:88214124

فاکس: 88210744

     


 


ادارات کل مستقل

صادقی فر
کاویانی مجتهدزاده    
ابراهیم صادقی فر
مشاور وزیر و مدیردفتر وزارتی

تلفن مستقیم:66580168
فاکس :66580081
 محمدرضا کاویانی مشاور وزیر و رئیس مرکز
نوسازی،تحول اداری و بودجه
تلفن مستقیم:66580151
فاکس :66580139
 رضا شریعت مشاور وزیر ومدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
تلفن مستقیم:66580003
فاکس :66580124
عباس مجتهدزاده
مشاور وزیر و رییس مرکز حراست

تلفن مستقیم:66580141
 
فاکس :66580156

روزبه کردونی
مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی

تلفن مستقیم:66580166

فاکس :66580055

 

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بین الملل

تلفن مستقیم:88977415

فاکس :88951536 
 


 


مشاورین و موسسات عالی آموزش
 

سرحدیزاده    

فاضلی

وحیده نگین

فرهاد شیخی  مرتضی ماندنی

ابولقاسم سرحدی زاده

مشاور وزیر 

تلفن مستقیم:
فاکس : 

محمد فاضلی

  مشاور وزیر  

وحیده نگین

مشاور وزیر در امور بانوان

تلفن مستقیم:

فاکس :  

فرهاد شیخی

مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 

تلفن مستقیم:66580012

فاکس :66580077

منوچهر یزدانی
مشاو وزیر در امور تعاون

تلفن مستقیم:88520094  

فاکس :

مرتضی ماندنی

دستیار ویژه وزیر

تلفن مستقیم:

فاکس:

محمدرضا قرائتی

طاهایی   حسینی نیا taii
محمود علی محمدی
مشار وزیر در امور معلولین
تلفن مستقیم:88654108 

محمدرضا قرائتی
مشاور وزیر در امور رسانه ای
تلفن مستقیم:64492506

فاکس :66580055

حسن حاجیلاری
مشاور وزیر در امور سرمایه گذاری و اشتغال

تلفن مستقیم:66580068 

 فاکس : 
 سید علی اکبر طاهایی

مشاور وزیر و بازرس ویژه وزیر

غلامحسین حسینی نیا
مشاور وزیر سرپرست آموزش عالی علمی کاربردی مهارت

حسن طایی

مشاور وزیر در امور اقتصادی

تلفن مستقیم:66580152 فاکس :66580133

1

 

دکتر علی حیدری        

ملک محمد نجفی

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

تلفن: 88551377

فاکس: 5-88551371

دکتر علی حیدری

 مشاور وزیر و مسوول هماهنگی

دبیرخانه شورای عالی رفاه

و تامین اجتماعی

تلفن:

فاکس:

       
 
 


مدیران کل ستادی

یوسفی اکبر یوسفی  
مدیرکل پشتیبانی
تلفن مستقیم:66580114
فاکس :66580009  

 class=

اسماعیل ظریفی آزاد

مدیرکل روابط کار 

تلفن مستقیم:66580116
فاکس :66580116

بی نظیر جلالی

بی نظیر جلالی

مدیرکل دفتر امور فرهنگی

تلفن مستقیم:88520157
فاکس :88520144

ازوجی

علاءالدین ازوجی

 مشاور وزیر و سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار

تلفن مستقیم:66580087
فاکس :66580079

مظفری علی مظفری
مدیرکل بازرسی کار
تلفن مستقیم:66580163
فاکس :66580086
کریم یاوری
مدیرکل حمایت از  مشاغل و بیمه بیکاری
تلفن مستقیم:64492313
فاکس :64492248

sefvati amin

داوود صفوتی امین 

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی
تلفن مستقیم:66580165
فاکس :66580169

 

فرزاد حیدری

مدیر کل امور ورزشی       

 تلفن مستقیم:88967054

فاکس :88967057 

اکبر نیامحمد اکبرنیا
 
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها
تلفن مستقیم:66580001
فاکس :66580059

حسین امیر رحیمی              

حسین امیر رحیمی

سرپرست دفتر برنامه ریزی اقتصادی

تلفن مستقیم: 64492401

1

حسن محمد صادقیان
مدیرکل دفتر اموراجتماعی
تلفن مستقیم:88520114
فاکس :88520121

علیرضا  ولی پور
مدیرکل دفتر امور حقوقی
تلفن مستقیم:88969881
فاکس :88969882

 
 رحیم سرهنگی
مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان و

بهره وری نیروی کار
تلفن مستقیم:64492378-2474

 فاکس :66580082    

1  

فرزاد یوسفی
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی 
تلفن مستقیم:66580056
فاکس: 66580137

معتمدی

 حسن معتمدی

ذیحساب و

مدیرکل امور مالی
تلفن مستقیم:66580107
فاکس :66580160

گرگی

عباس گرگی

رئیس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
تلفن مستقیم:66695980
فاکس: 66631050

سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری

 

سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی 
تلفن مستقیم: 88955033
فاکس :

اقبالی

علی اقبالی
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی
تلفن مستقیم:88977829
فاکس :88977830

محمودرضا مشایخی

مدیرکل امور مجلس
تلفن مستقیم:88977829
فاکس :88977830


علیرضا ناطقی
مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی
 
تلفن مستقیم:66580153
فاکس: 66580087
 
رستمی 
احد رستمی

مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی
تلن مستقیم:66580023
فاس :64492845  
 
احمد رضا پرنده

احمد رضا پرنده
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی
تلفن مستقیم: 66580130
فاکس:64492740

 
hanif خلیل حنیف
مدیر کل امور استانها 
تلفن مستقیم:88951528
فاکس: 88977415

مسلم خانی

مسلم خانی

 مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها

تلفن مستقیم:88520064

فاکس :88520076

 

مریم السادات میر مالک ثانی

سرپرست دفتر امور حمایتی و توانمند سازی

تلفن مستقیم:66580079
فاکس :64492756

البرز محمدی
مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی
تلفن مستقیم: 66580075
فاکس :66580021

یعقوب رستمی
مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی
تلفن مستقیم:

66580028

فاکس : 66580080


sma
 
سید محمود اکرم
مدیرکل بودجه

تلفن مستقیم:66580104
فاکس: 64492415

گرجی

اسماعیل گرجی پور

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی
تلفن مستقیم: 66580162
فاکس :64492637

ناصر شیخی ناصر شیخی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

تلفن مستقیم: 66580028

فاکس : 64492261