وزیر

دیدار دکتر بندپی با معاون توسعه کار افرینی و اشتغال 21 مرداد 97 4

انوشیروان محسنی بندپی

سرپرست وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی

معاونین وزیر و روسای سازمانهای تابعه

دکتر منصوری

عیسی منصوری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال
دکتر میدری

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی
 • 66580025
 • 66580134
دکتر مشیریان

احمد مشیریان

معاون روابط کار
 • 66580100
 • 66580077
دکتر سازگارنژاد

محمد امین سازگارنژاد

معاون امور مجلس؛ حقوقی و استانها
 • 88973686-88973685
 • 88955108
بازوند

نصراله بازوند

معاون توسعه مدیریت و منابع
 • 66580050
 • 66580133
دکتر کلانتری

سید حمید کلانتری

معاون امور تعاون
 • 88520129
 • 88520097
دکتر سرزعیم

علی سرزعیم

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی
 • 64492802
دکتر صادقی فر

ابراهیم صادقی فر

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • 88340261
 • 88341294
انوشیروان محسنی بندپی

انوشیروان محسنی بندپی

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور
سلیمان پاک سرشت

سلیمان پاک سرشت

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • 66583504 - 66583505
 • 66583503
دکتر نوربخش

سید تقی نوربخش

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
دکتر تقی زاده

جمشید تقی زاده

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری
دکتر واعظ مهدوی

محمدرضا واعظ مهدوی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
 • 88340261
 • 88341294
دکتر اصغر نورلله زاده

اصغر نورلله زاده

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
 • 66484601
 • 66484605
محمد رضا سپهری

محمد رضا سپهری

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
 • 66556801
دکتر جواد رمضی

جواد رمضی

سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری
 • 88214124
 • 88210744

ادارات کل مستقل

دکتر صادقی فر

ابراهیم صادقی فر

مشاور وزیر و مدیردفتر وزارتی
 • 66580168
 • 66580081
دکتر روزبه کردونی

روزبه کردونی

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی
 • 66580166
 • 66580055
مهندس کاویانی

محمدرضا کاویانی

مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
 • 66580066
 • 66580027
رضا شریعت

رضا شریعت

مشاور وزیر ومدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
 • 66580003
 • 66580124
عباس مجتهدزاده

عباس مجتهدزاده

مشاور وزیر و رییس مرکز حراست
 • 66580141
 • 66580156

علی حسین شهریور

مدیرکل دفتر امور بین الملل
 • 88977415
 • 88951536
سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری

سید نعمت ا.. میرفلاح نصیری

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 • 88955033
 • 88955034

مشاورین و موسسات عالی آموزش

ابوالقاسم سرحدی زاده

ابولقاسم سرحدی زاده

مشاور وزیر
دکتر محمد فاضلی

محمد فاضلی

مشاور وزیر
سید علی اکبر طاهایی

سید علی اکبر طاهایی

مشاور وزیر و بازرس ویژه وزیر
محمدرضا قرائتی

محمدرضا قرائتی

مشاور وزیر در امور رسانه ای
دکتر وحیده نگین

وحیده نگین

مشاور وزیر در امور بانوان
منوچهر یزدانی

منوچهر یزدانی

مشاور وزیر در امور تعاون
غلامحسین حسینی نیا

غلامحسین حسینی نیا

مشاور وزیر سرپرست آموزش عالی علمی کاربردی مهارت
محمود علی محمدی

محمود علی محمدی

مشاور وزیر در امور معلولین
حسن طایی

حسن حسن طایی

مشاور وزیر در امور اقتصادی
فرهاد شیخی

فرهاد شیخی

مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
ملک محمد نجفی

ملک محمد نجفی

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی
مرتضی ماندنی

مرتضی ماندنی

دستیار ویژه وزیر
دکتر علی حیدری

علی حیدری

مشاور وزیر و مسوول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

مدیران کل ستادی

ناصر شیخی

ناصر شیخی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
 • 66580028
 • 64492261
اکبر یوسفی

اکبر یوسفی

مدیرکل پشتیبانی
 • 66580114
 • 66580009
اسماعیل ظریفی آزاد

اسماعیل ظریفی آزاد

مدیرکل روابط کار
 • 66580116
 • 66580116
اسماعیل طاهری بهروز

اسماعیل طاهری بهروز

مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی
 • 64492890
 • 64492261
بی نظیر جلالی

بی نظیر جلالی

مدیرکل دفتر امور فرهنگی
 • 88520157
 • 88520144
علاءالدین ازوجی

علاءالدین ازوجی

مشاور وزیر و سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار
 • 66580087
 • 66580079
علی مظفری

علی مظفری

مدیرکل بازرسی کار
 • 66580163
 • 66580086
کریم یاوری

کریم یاوری

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
 • 64492313
 • 64492248
داوود صفوتی امین

داوود صفوتی امین

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی
 • 66580165
 • 66580169

فرزاد حیدری

مدیر کل امور ورزشی
 • 88967054
 • 88967057
محمد اکبرنیا

محمد اکبرنیا

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها
 • 66580001
 • 66580059
حسین امیر رحیمی

حسین امیر رحیمی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی
 • 64492401
حسن محمد صادقیان

حسن محمد صادقیان

مدیرکل دفتر اموراجتماعی
 • 88520114
 • 88520121
علیرضا ولی پور

علیرضا ولی پور

مدیرکل دفتر امور حقوقی
 • 88969881
 • 88969882
رحیم سرهنگی

رحیم سرهنگی

مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان و بهره وری نیروی کار
 • 64492378 - 2474
 • 66580082
حسن معتمدی

حسن معتمدی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی
 • 66580107
 • 66580160
فرزاد یوسفی

فرزاد یوسفی

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
 • 66580056
 • 66580137
عباس گرگی

عباس گرگی

رئیس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • 66695980
 • 66631050
علی اقبالی

علی اقبالی

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی
 • 88977829
 • 88977830

محمودرضا مشایخی

مدیرکل امور مجلس
 • 88977829
 • 88977830
علیرضا ناطقی

علیرضا ناطقی

مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی
 • 66580153
 • 66580087
احد رستمی

احد رستمی

مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی
 • 66580023
 • 64492845
احمد رضا پرنده

احمد رضا پرنده

مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی
 • 66580130
 • 64492740
خلیل حنیف

خلیل حنیف

مدیر کل امور استانها
 • 88951528
 • 88977415

مریم السادات میر مالک ثانی

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمند سازی
 • 66580079
 • 64492756
مسلم خانی

مسلم خانی

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها
 • 88520064
 • 88520076
البرز محمدی

البرز محمدی

مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی
 • 88520128
 • 88520138

یعقوب رستمی

مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی
 • 88520088
 • 88520072
سید محمود اکرم

سید محمود اکرم

مدیرکل بودجه
 • 66580104
 • 64492415
اسماعیل گرجی پور

اسماعیل گرجی پور

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی
 • 66580162
 • 64492637
سید معین هاشمی

سید معین هاشمی

مدیرکل توسعه تعاون
 • 88520090