وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شریعتمداری

محمد شریعتمداری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونین وزیر و روسای سازمانهای تابعه

دکتر منصوری

عیسی منصوری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال (دکتری)
 • 66580152
 • 64493303
احمد میدری

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی (دکتری)
 • 66580025
 • 64493384
حاتم شاکرمی

حاتم شاکرمی

معاون روابط کار ( فوق لیسانس )
 • 66580100
 • 64493327
قره سید رومیانی

میرهادی قره سید رومیانی

معاون امور مجلس؛ حقوقی و استانها (فوق لیسانس)
 • 88973686-88973685
 • 64493389
غلامرضا پناه

غلامرضا پناه

معاون توسعه مدیریت و منابع (فوق لیسانس)
 • 66580050
 • 64493303
محمد کبیری

محمد جعفر کبیری

معاون امور تعاون (فوق لیسانس)
 • 88520129
 • 64493299
حجت میرزایی

حجت الله میرزایی

معاون امور اقتصادی (دکتری تخصصی)
 • 64492802
 • 64493803
دکتر صادقی فر

ابراهیم صادقی فر

معاون فرهنگی و اجتماعی (فوق لیسانس)
 • 86732110
 • 64493100
وحید قبادی دانا

وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور
 • 66754300
 • 66754301
علی اوسط هاشمی

علی اوسط هاشمی

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • 66583504 - 66583505
 • 66583503
اکبر افتخاری

اکبر افتخاری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
 • 88978457
 • 88967097
مصطفی سالاری

مصطفی سالاری

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
شیرکانی

علی شیرکانی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
 • 88340261
 • 88341294
نورالله زاده

اصغر نورلله زاده

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
 • 66484601
 • 66484605
محمد رضا سپهری

محمد رضا سپهری

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
 • 66555463
 • 66556821
مسرور

رضا مسرور

مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
 • 88704482
 • 88703805
رمضی

جواد رمضی

رییس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری
 • 88214124
 • 88210744

ادارات کل مستقل

داوود کرمی

داوود کرمی

مشاور ویژه وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی
 • 64492600
 • 64493280
ابوالقاسم گودرزی

ابوالقاسم گودرزی

مدیر هسته مرکزی گزینش (لیسانس)
 • 64492627
 • 64493627
محمد رضا اعلایی

محمد رضا علایی

مشاور وزیر و رییس مرکز حراست
 • 66580141
 • 64493300
حامد شمس

حامد شمس

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
 • 66580166
 • 64493300
رضوی

سید جواد رضوی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
 • 66580066
 • 64493727
رویا رفیعی

رویا رفیعی

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • 64493200
 • 64493200
علی حسین شهریور

علی حسین شهریور

مدیرکل دفتر امور بین الملل
 • 64493405
 • 64493405
علیرضا زاهدیان

علیرضا زاهدیان

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 • 88955033
 • 64493315

مشاورین و موسسات عالی آموزش

کشانی

سعید کشانی

رییس دفتر ویژه وزیر
دادکان

محمد دادکان

مشاور وزیر در امور تربیت بدنی و ورزش
دکتر وحیده نگین

وحیده نگین

مشاور وزیر در امور بانوان
محمود علی محمدی

محمود علی محمدی

مشاور وزیر در امور معلولین
مسعود آزادی

مسعود آزادی

مشاور وزیر در امور ایثارگران (دکترای کامپیوتر)
مرتضی ماندنی

مرتضی ماندنی

دستیار ویژه وزیر

مدیران کل ستادی

ریحان سروش مقدم

ریحان سروش مقدم

مدیرکل دفتر بودجه (فوق لیسانس)
 • 64493336
رامین ایزدپناه

رامین ایزد پناه

مدیرکل پشتیبانی
 • 66580114
 • 64493526
احد رستمی

احد رستمی

دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان (لیسانس اقتصاد)
 • 64492609
 • 64493609
محمد رضا مالکی

محمد رضا مالکی

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی
 • 66580162
 • 64493843
کورش یزدان

کورش یزدان

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
 • 64492339
 • 64493265
احمد بیگی

شهریار احمد بیگی

مدیرکل دفتر امور فرهنگی
 • 88520157
 • 64493020
میرمالک ثانی

مریم السادات میر مالک ثانی

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمند سازی ( فوق لیسانس)
 • 66580079
 • 64493755
موسوی نیک

سید هادی موسوی نیک

مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی (دکترای اقتصاد)
 • 66580023
 • 64493844
محمد رضا محمدی

محمدرضا محمدی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی
 • 66580107
 • 64493278
ازوجی

علاءالدین ازوجی

مشاور وزیر و سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار
 • 66580087
 • 64493656
علی مظفری

علی مظفری

مدیرکل بازرسی کار
 • 66580163
 • 64493363
بابایی

مسعود بابایی

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
 • 64492313
 • 64493313
رستمی مال خلیفه

یعقوب رستمی مال خلیفه

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی
 • 66580165
 • 64493522
فرزاد حیدری

فرزاد حیدری

مدیر کل امور ورزشی
 • 88967054
 • 64493030
حسین محمودی سفیدکوهی

حسین محمودی سفیدکوهی

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها
 • 66580001
 • 64493472
جواد طاهر پور

جواد طاهرپور

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی
 • 64492401
 • 64493820
حسن محمد صادقیان

حسن محمد صادقیان

مدیرکل دفتر اموراجتماعی
 • 88520114
 • 64493110

-- --

مدیرکل دفتر امور حقوقی
 • 88969881
 • 64493378
رحیم سرهنگی

رحیم سرهنگی

مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان و بهره وری نیروی کار
 • 64492378 - 2474
 • 66580082
فرزاد یوسفی

فرزاد یوسفی

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
 • 66580056
 • 64493726
امیرعباس پرکنی

امیرعباس پرکنی

رئیس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • 66695980
 • 64493050
محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی
 • 88977829
 • 64493942
محمود رضا مشایخی

محمودرضا مشایخی

مدیرکل امور مجلس
 • 88977829
 • 64493377
علیرضا ناطقی

علیرضا ناطقی

مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی
 • 66580153
 • 64493129
دلبری

سید محسن دلبری

مدیر کل امور استانها
 • 88951528
 • 64493346
مسلم خانی

مسلم خانی

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها
 • 88520064
 • 64493251
البرز محمدی

البرز محمدی

مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی
 • 88520128
 • 64493145
موسی نجفی

موسی نجفی

مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی
 • 88520088
 • 64493225
سید معین هاشمی

سید معین هاشمی

مدیرکل توسعه تعاون
 • 88520090
 • 64493220