وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شریعتمداری

محمد شریعتمداری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونین وزیر و روسای سازمانهای تابعه

دکتر منصوری

عیسی منصوری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال
 • 66580152
 • 66580158
احمد میدری

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی
 • 66580025
 • 66580134
حاتم شاکرمی

حاتم شاکرمی

معاون روابط کار
 • 66580100
 • 66580077
قره سید رومیانی

میرهادی قره سید رومیانی

معاون امور مجلس؛ حقوقی و استانها
 • 88973686-88973685
 • 88955108
غلامرضا پناه

غلامرضا پناه

معاون توسعه مدیریت و منابع
 • 66580050
 • 66580133
محمد کبیری

محمد جعفر کبیری

معاون امور تعاون
 • 88520129
 • 88520097
حجت میرزایی

حجت الله میرزایی

معاون امور اقتصادی
 • 64492802
 • 66580126
دکتر صادقی فر

ابراهیم صادقی فر

معاون فرهنگی و اجتماعی
 • 86732110
 • 86732110
وحید قبادی دانا

وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور
 • 66754300
 • 66754301
علی اوسط هاشمی

علی اوسط هاشمی

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • 66583504 - 66583505
 • 66583503
اکبر افتخاری

اکبر افتخاری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
 • 88978457
 • 88967097
مصطفی سالاری

مصطفی سالاری

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
شیرکانی

علی شیرکانی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
 • 88340261
 • 88341294
نورالله زاده

اصغر نورلله زاده

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
 • 66484601
 • 66484605
محمد رضا سپهری

محمد رضا سپهری

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
 • 66555463
 • 66556821
مسرور

رضا مسرور

مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
 • 88704482
 • 88703805
رمضی

جواد رمضی

رییس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری
 • 88214124
 • 88210744

ادارات کل مستقل

داوود کرمی

داوود کرمی

مشاور ویژه وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی
 • 64492600
 • 66580081
ابوالقاسم گودرزی

ابوالقاسم گودرزی

مدیر هسته مرکزی گزینش
 • 64492627
 • 64493627
محمد رضا اعلایی

محمد رضا علایی

مشاور وزیر و رییس مرکز حراست
 • 66580141
 • 66580156
حامد شمس

حامد شمس

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
 • 66580166
 • 66580055
رضوی

سید جواد رضوی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
 • 66580066
 • 66580027
رویا رفیعی

رویا رفیعی

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • 64493200
 • 64493200
علی حسین شهریور

علی حسین شهریور

مدیرکل دفتر امور بین الملل
 • 64493405
 • 64493405
علیرضا زاهدیان

علیرضا زاهدیان

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی
 • 88955033
 • 88955034

مشاورین و موسسات عالی آموزش

کشانی

سعید کشانی

رییس دفتر ویژه وزیر
دادکان

محمد دادکان

مشاور وزیر در امور تربیت بدنی و ورزش
دکتر وحیده نگین

وحیده نگین

مشاور وزیر در امور بانوان
محمود علی محمدی

محمود علی محمدی

مشاور وزیر در امور معلولین
مسعود آزادی

مسعود آزادی

مشاور وزیر در امور ایثارگران
مرتضی ماندنی

مرتضی ماندنی

دستیار ویژه وزیر

مدیران کل ستادی

ریحان سروش مقدم

ریحان سروش مقدم

مدیرکل دفتر بودجه
 • 64492336
رامین ایزدپناه

رامین ایزد پناه

مدیرکل پشتیبانی
 • 66580114
 • 66580009
احد رستمی

احد رستمی

مدیرکل دفتر بیمه های سلامت
 • 64492609
 • 64492842
محمد رضا مالکی

محمد رضا مالکی

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی
 • 66580162
 • 64492637
کورش یزدان

کورش یزدان

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
 • 64492339
 • 66580116
احمد بیگی

شهریار احمد بیگی

مدیرکل دفتر امور فرهنگی
 • 88520157
 • 88520144
میرمالک ثانی

مریم السادات میر مالک ثانی

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمند سازی
 • 66580079
 • 64492756
موسوی نیک

سید هادی موسوی نیک

مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
 • 66580023
 • 64492845
محمد رضا محمدی

محمدرضا محمدی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی
 • 66580107
 • 66580160
ازوجی

علاءالدین ازوجی

مشاور وزیر و سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار
 • 66580087
 • 66580079
علی مظفری

علی مظفری

مدیرکل بازرسی کار
 • 66580163
 • 66580086
بابایی

مسعود بابایی

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
 • 64492313
 • 64492248
رستمی مال خلیفه

یعقوب رستمی مال خلیفه

مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی
 • 66580165
 • 66580169
فرزاد حیدری

فرزاد حیدری

مدیر کل امور ورزشی
 • 88967054
 • 88967057
حسین محمودی سفیدکوهی

حسین محمودی سفیدکوهی

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها
 • 66580001
 • 66580059
جواد طاهر پور

جواد طاهرپور

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی
 • 64492401
 • 64492820
حسن محمد صادقیان

حسن محمد صادقیان

مدیرکل دفتر اموراجتماعی
 • 88520114
 • 88520121
علیرضا ولی پور

علیرضا ولی پور

مدیرکل دفتر امور حقوقی
 • 88969881
 • 88969882
رحیم سرهنگی

رحیم سرهنگی

مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان و بهره وری نیروی کار
 • 64492378 - 2474
 • 66580082
فرزاد یوسفی

فرزاد یوسفی

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
 • 66580056
 • 66580137
امیرعباس پرکنی

امیرعباس پرکنی

رئیس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 • 66695980
 • 66631050
محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی
 • 88977829
 • 88977830
محمود رضا مشایخی

محمودرضا مشایخی

مدیرکل امور مجلس
 • 88977829
 • 88977830
علیرضا ناطقی

علیرضا ناطقی

مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی
 • 66580153
 • 66580087
دلبری

سید محسن دلبری

مدیر کل امور استانها
 • 88951528
 • 88977415
مسلم خانی

مسلم خانی

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها
 • 88520064
 • 88520076
البرز محمدی

البرز محمدی

مدیر کل دفتر تعاونیهای تولیدی
 • 88520128
 • 88520138
موسی نجفی

موسی نجفی

مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی
 • 88520088
 • 88520072
سید معین هاشمی

سید معین هاشمی

مدیرکل توسعه تعاون
 • 88520090
 • 86732150