معرفی مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حجت الله عبدالملکی
وزیر - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دکترای تخصصی (PhD)

 

دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان

 
  • معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی
  •  عضو هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور
  •  مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی

0