اقتصاد مقاومتی اقتصاد کارآفرینی است/ حجت‌الله عبدالملکی _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اقتصاد مقاومتی اقتصاد کارآفرینی است/ حجت‌الله عبدالملکی _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰