دیدار نوروزی دکتر ربیعی با کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروردین 1396

دیدار نوروزی دکتر ربیعی با کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروردین 1396

دیدار نوروزی دکتر ربیعی با کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فروردین 1396

چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶