به بهانه دومین دوره رقابت‌های جهانی شرکت ها در فرانسه ؛ ورزش را به کارگران هدیه دهیم/ شقایق آرمان

به بهانه دومین دوره رقابت‌های جهانی شرکت ها در فرانسه ؛ ورزش را به کارگران هدیه دهیم/ شقایق آرمان

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷