مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان با حضور شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 9 آذر 1398

مراسم روز جهانی معلولان 13

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی معلولان 12

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی معلولان 11

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی معلولان 10

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی معلولان 9

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی معلولان 8

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی معلولان 7

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی معلولان 6

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸

مراسم روز جهانی معلولان 5

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲