روز جهانی معلولین یک روز برای همه / محمد شریعتمداری _ وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی

روز جهانی معلولین یک روز برای همه / محمد شریعتمداری _ وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹