آرشیو آلبوم ها

 دیدار وزیر تعاون با  مک دو نالد مدیر کل ICAG

سفر وزیر تعاون به سویس

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۸