آرشیو آلبوم ها

امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت اموزش و پرورش 1 مرداد1399 1

امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت اموزش و پرورش 1 مرداد1399

امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت اموزش و پرورش 1 مرداد1399 چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۹
امضای تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه ای کشور و مجموعه های تابعه وزارت راه و شهر سازی 4مرداد1399 1

امضای تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه ای کشور و مجموعه های تابعه وزارت راه و شهر سازی 4مرداد1399

امضای تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه ای کشور و مجموعه های تابعه وزارت راه و شهر سازی 4مرداد1399 یکشنبه ۵ اَمرداد ۱۳۹۹
رسانه جدید

Minister

سه شنبه ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
مراسم تقدیر از خبرنگاران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴مرداد۹۹

مراسم تقدیر از خبرنگاران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴مرداد۹۹

مراسم تقدیر از خبرنگاران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴مرداد۹۹ چهارشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹
رونمایی از سامانه های شفافیت 25 مرداد 1399

رونمایی از سامانه های شفافیت 25 مرداد 1399

رونمایی از سامانه های شفافیت 25 مرداد 1399 یکشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹