آرشیو آلبوم ها

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 2

تجلیل از عملکرد بنگاههای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400

تجلیل از عملکرد بنگاهای اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰
آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 73

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400

آیین تجلیل از عملکرد بنگاه های اقتصادی برتر با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرداد1400 سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی  9 خرداد ماه 1400 31

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 9 خرداد ماه 1400 سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 13

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400

افتتاح مهمانسرا و بخش‌های بازسازی شده مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی خرداد1400 سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰