آرشیو آلبوم ها

جلسه هم اندیشی تعاونگران با شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 3 آذر 1398

جلسه هم اندیشی تعاونگران با شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 3 آذر 1398

جلسه هم اندیشی تعاونگران با شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 3 آذر 1398 یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸
مراسم اختتامیه هفته جهانی کار آفرینی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 5 آذر 1398سالن 17 شهریور

مراسم اختتامیه هفته جهانی کار آفرینی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 5 آذر 1398سالن 17 شهریور

مراسم اختتامیه هفته جهانی کار آفرینی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 5 آذر 1398سالن 17 شهریور سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
دیدار صمیمانه بسیجیان  مرکز مقاومت بسیج وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وسازمانهای تابعه بامحمد شریعتمداری 5 آذر98

دیدار صمیمانه بسیجیان مرکز مقاومت بسیج وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وسازمانهای تابعه بامحمد شریعتمداری 5 آذر98

دیدار صمیمانه بسیجیان مرکز مقاومت بسیج وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وسازمانهای تابعه بامحمد شریعتمداری 5 آذر98 سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
جشنواره شهیدرجایی آذر 98

جشنواره شهیدرجایی آذر 98

جشنواره شهیدرجایی آذر 98 شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸