آرشیو آلبوم ها

291 جلسه شورای عالی کار 99.1.20

291 جلسه شورای عالی کار 99.1.20

یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
بازدید وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی از شرکت دارو پخش99.1.16

بازدید وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی از شرکت دارو پخش99.1.16

بازدید وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی از شرکت دارو پخش99.1.16 یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
دیدار معاون  روابط کار آقای  شاه کرمی  از خط تولید مواد ضد عفونی کننده شرکت 99.1.24سامسونگ

دیدار معاون روابط کار آقای شاه کرمی از خط تولید مواد ضد عفونی کننده شرکت سامسونگ

دیدار معاون روابط کار آقای شاه کرمی از خط تولید مواد ضد عفونی کننده شرکت سامسونگ یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
بازدید محمد جعفر کبیری معاون امور تعاون از تعاونی های تولیدی ماسک و پوشاک و مواد ضد عفونی کننده رباط کریم و شهرک صنعتی شمس آباد 26 فروردین 1399

بازدیدکبیری معاون امور تعاون از تعاونی های تولیدی ماسک و پوشاک و مواد ضد عفونی کننده رباط کریم و شهرک صنعتی شمس آباد 26 فروردین 1399

بازدید کبیری معاون امور تعاون از تعاونی های تولیدی ماسک و پوشاک و مواد ضد عفونی کننده رباط کریم و شهرک صنعتی شمس آباد 26 فروردین 1399 سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹