آرشیو آلبوم ها

نشست صمیمی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هیئت مدیره خانه سینما 2 دی ماه 1399 27

نشست صمیمی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هیئت مدیره خانه سینما 2 دی ماه 1399

نشست صمیمی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با هیئت مدیره خانه سینما 2 دی ماه 1399 سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹
حضور  مدیرعامل بانک رفاه کارگران در چهارمحال و بختیاری و افتتاح طرح آبرسانی به دو روستای لردگان دی ماه 1399

حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران در چهارمحال و بختیاری و افتتاح طرح آبرسانی به دو روستای لردگان دی ماه 1399

حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران در چهارمحال و بختیاری و افتتاح طرح آبرسانی به دو روستای لردگان دی ماه 1399 یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹
آیین افتتاح مرکز نو آوری وتوسعه تعاون ایران منتا)واندیشکده تعاون دی ماه1399) 15

آیین افتتاح مرکز نو آوری وتوسعه تعاون ایران منتا واندیشکده تعاون دی ماه1399

آیین افتتاح مرکز نو آوری وتوسعه تعاون ایران منتا واندیشکده تعاون دی ماه1399 یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹
نشست گفت وشنود وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با صاحب نظران حقوق شهروندی  دی ماه 1399 13

نشست گفت وشنود وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با صاحب نظران حقوق شهروندی دی ماه 1399

نشست گفت وشنود وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با صاحب نظران حقوق شهروندی دی ماه 1399 دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۹
ویدئو کنفرانس وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه 9 دی ماه 1399 2

ویدئو کنفرانس وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه 9 دی ماه 1399

ویدئو کنفرانس وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه 9 دی ماه 1399 چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹
نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399

نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی و تقدیر از تعاونی های سرآمد با حضور وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی 10 دی ماه 1399 چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹
نشست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با کانون وصنف مراکز آموزشگاه های آزاد مدارس غیر دولتی دی ماه 1399 1

نشست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با کانون وصنف مراکز آموزشگاه های آزاد مدارس غیر دولتی دی ماه 1399

نشست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با کانون وصنف مراکز آموزشگاه های آزاد مدارس غیر دولتی دی ماه 1399 چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 13

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399

جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دی ماه 1399 چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹