آرشیو آلبوم ها

گزارش تصویری سفر معاون روابط کار  به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی استان خوزستان دی ماه 1399 15

گزارش تصویری سفر معاون روابط کار به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی استان خوزستان دی ماه 1399

گزارش تصویری سفر معاون روابط کار به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی استان خوزستان دی ماه 1399 شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹
امضای توافقنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران  بهمن ماه 1399 1

امضای توافقنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران بهمن ماه 1399

امضای توافقنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با سازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران بهمن ماه 1399 چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
گفت و شنود جمعی از صاحبنظران حوزه رفاهی اجتماعی با وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی بهمن1399 10

گفت و شنود جمعی از صاحبنظران حوزه رفاهی اجتماعی با وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی بهمن1399

گفت و شنود جمعی از صاحبنظران حوزه رفاهی اجتماعی با وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی بهمن1399 چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹
مراسم افتتاح طرحهای سرمایه گذاری عشایری و روستایی و پروژه های ملی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی همزمان با دهه مبارک فجر1399 9

مراسم افتتاح طرحهای سرمایه گذاری عشایری و روستایی و پروژه های ملی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی همزمان با دهه مبارک فجر1399

مراسم افتتاح طرحهای سرمایه گذاری عشایری و روستایی و پروژه های ملی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی همزمان با دهه مبارک فجر1399 دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بهمن1399 10

شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بهمن1399

شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بهمن1399 سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 12

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399

تامین مالی منابع تکمیلی پروژه های نیمه تمام ورزشی توسط بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون بهمن 1399 سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 9

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399

آیین افتتاح همزمان286 پروژه تعاونی در سراسر کشور و اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 28 بهمن 1399 سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹