آرشیو آلبوم ها

مراسم سیزدهمین  جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور  کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری  و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مراسم سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و جشنواره کاریکاتور کارا با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 6

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 8

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399

افتتاح دبیر خانه شورای عالی اشتغال و مرکز پایش سیاست ها وبرنامه های اشتغال با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند ماه1399 چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران 2

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران

13 اسفد ماه 1399مراسم افتتاح چهارمین نمایش بین المللی کار ایران چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 17

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399

همایش ملی خانه های بهداشت کارگری برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اسفند1399 چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
297 جلسه شورای عالی کار   با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 1

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399

297 جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 23 اسفند 1399 یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران  25  اسفند1399 8

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399

جلسه هیات رئیسه فدراسیون تیراندازی جمهوری ایران 25 اسفند1399 سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم   25 اسفند ماه1399 1

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399

پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه و مدیریت با حضور وزیر محترم 25 اسفند ماه1399 سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹