آرشیو آلبوم ها

مراسم افتتاح مرکز جامع ارتباط با ذینفعان و مرکز نوآوری صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) 1شهریور1399

مراسم افتتاح مرکز جامع ارتباط با ذینفعان و مرکز نوآوری صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) 1شهریور1399

مراسم افتتاح مرکز جامع ارتباط با ذینفعان و مرکز نوآوری صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) 1شهریور1399 یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری مشترک قوه قضاییه و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهریور 1399

تفاهم نامه همکاری مشترک قوه قضاییه و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهریور 1399

تفاهم نامه همکاری مشترک قوه قضاییه و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهریور 1399 دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه اشتغال جامعه ایثار گران 4 شهریور 1399 18

امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه اشتغال جامعه ایثار گران 4 شهریور 1399

امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه اشتغال جامعه ایثار گران 4 شهریور 1399 سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹
نشست ویدیو کنفرانس با مدیران کل استانها (توسعه منابع اشتغال - تعاون )4شهریور 1399 15

نشست ویدیو کنفرانس با مدیران کل استانها (توسعه منابع اشتغال - تعاون )4شهریور 1399

نشست ویدیو کنفرانس با مدیران کل استانها (توسعه منابع اشتغال - تعاون )4شهریور 1399 سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹
نشست  خبری معاون امور تعاون 15 شهریور 1399

نشست خبری معاون امور تعاون 15 شهریور 1399

نشست خبری معاون امور تعاون 15 شهریور 1399 شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 1

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399

گفت و شنود مدیران وپژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 15شهریور1399 یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399

امضای تفاهم نامه های حوزه تعاون16شهریور 1399 دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح همزمان 383  پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399

افتتاح همزمان 383 پروژه تعاونی در سراسر کشور وتقدیر از تعاونی های برتر ملی 19 شهریور 1399 چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹