آرشیو آلبوم ها

دیدار رزمندگان و پیشکسوتان دفاع  مقدس با وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی 7مهر1399

دیدار رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس با وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی 7مهر1399

دیدار رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس با وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی 7مهر1399 دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
نشست «عصر علمی و فرهنگی»  با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

نشست «عصر علمی و فرهنگی» با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

نشست «عصر علمی و فرهنگی» با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
نشست وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل های ناشنوایان به مناسبت روز جهانی ناشنوایان 8مهرماه1399 11

نشست وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل های ناشنوایان به مناسبت روز جهانی ناشنوایان 8مهرماه1399

نشست وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان تشکل های ناشنوایان به مناسبت روز جهانی ناشنوایان 8مهرماه1399 سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
جلسه  شورای عالی آموزش وتربیت فنی ، حرفه ای ومهارتی  8 مهر ۱۳۹۹ 9

جلسه شورای عالی آموزش وتربیت فنی ، حرفه ای ومهارتی 8 مهر ۱۳۹۹

جلسه شورای عالی آموزش وتربیت فنی ، حرفه ای ومهارتی 8 مهر ۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
گفتگوی ویدیویی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی با وزیر امور اجتماعی وکار سوریه 9 مهرماه 1399 5

گفتگوی ویدیویی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی با وزیر امور اجتماعی وکار سوریه 9 مهرماه 1399

گفتگوی ویدیویی وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی با وزیر امور اجتماعی وکار سوریه 9 مهرماه 1399 چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
نشست تخصصی سازمان تامین اجتماعی و جهش تولید 12مهر 1399 19

نشست تخصصی سازمان تامین اجتماعی و جهش تولید 12مهر 1399

نشست تخصصی سازمان تامین اجتماعی و جهش تولید 12مهر 1399 یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و دانشگاه صنعتی مالک اشتر 13 مهر1399 8

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و دانشگاه صنعتی مالک اشتر 13 مهر1399

امضای تفاهم نامه وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و دانشگاه صنعتی مالک اشتر 13 مهر1399 یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
افتتاح 191 طرح بهرمندشده از تسهیلات قانون اشتغال پایدارروستایی و عشایر 14 مهر1399 17

افتتاح 191 طرح بهرمندشده از تسهیلات قانون اشتغال پایدارروستایی و عشایر 14 مهر1399

افتتاح 191 طرح بهرمندشده از تسهیلات قانون اشتغال پایدارروستایی و عشایر 14 مهر1399 سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
نشست تخصصی کمیته راهبردی ارتقای بهروری با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 30مهر1399

نشست تخصصی کمیته راهبردی ارتقای بهروری با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 30مهر1399

نشست تخصصی کمیته راهبردی ارتقای بهروری با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 30مهر1399 چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
نشست مشترک سازمان نظام پرستاری  و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری 29 مهر1399 8

نشست مشترک سازمان نظام پرستاری و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری 29 مهر1399

نشست مشترک سازمان نظام پرستاری و مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی با حضور شریعتمداری 29 مهر1399 چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹