آرشیو آلبوم ها

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399 8

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399

آیین رو نمایی از سامانه ملی دیده بان1482سازمان بهزیستی آبان1399 شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹
جلسه ویدئو کنفرانس کمیته شفافیت با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 15 آذرماه 1399

جلسه ویدئو کنفرانس کمیته شفافیت با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 15 آذرماه 1399

جلسه ویدئو کنفرانس کمیته شفافیت با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 15 آذرماه 1399 دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹
نشست صمیمانه مقام عالی وزارت با نمایندگان تشکل های مردم نهاد، افراددارای معلولیت به مناسبت هفته تکریم افراد دارای معلولیت آذر1399

نشست صمیمانه مقام عالی وزارت با نمایندگان تشکل های مردم نهاد، افراددارای معلولیت به مناسبت هفته تکریم افراد دارای معلولیت آذر1399

نشست صمیمانه مقام عالی وزارت با نمایندگان تشکل های مردم نهاد، افراددارای معلولیت به مناسبت هفته تکریم افراد دارای معلولیت آذر1399 چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹
آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399

آئین امضای قرارداد احداث نیروگاه اندیمشک 25 آذر 1399 سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹
رونمایی از برنامه استاندارد سازی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس26آذر1399 8

رونمایی از برنامه استاندارد سازی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس26آذر1399

رونمایی از برنامه استاندارد سازی مشاغل خانگی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس26آذر1399 چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹