آرشیو آلبوم ها

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از محل برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تجلیل از برگزیدگان جامعه کارگری کشور8 اردیبهشت 1400 23

تجلیل از برگزیدگان جامعه کارگری کشور8 اردیبهشت 1400

تجلیل از برگزیدگان جامعه کارگری کشور8 اردیبهشت 1400 شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰