آرشیو آلبوم ها

گزارش تصویری سفر یک روزه دکتر عبدالملکی به استان قم 10 شهریور 1400 1

گزارش تصویری سفر یک روزه دکتر عبدالملکی به استان قم 10 شهریور 1400

گزارش تصویری سفر یک روزه دکتر عبدالملکی به استان قم 10 شهریور 1400 شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 13

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400

جلسه کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاههای اجرایی ،نهادهای انقلابی وغیر دولتی 14 شهریور 1400 شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
مراسم تجلیل از تعاونی های برتر ملی و افتتاح همزمان 268 طرح تعاونی در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 16شهریور 1400 16

مراسم تجلیل از تعاونی های برتر ملی و افتتاح همزمان 268 طرح تعاونی در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 16شهریور 1400

مراسم تجلیل از تعاونی های برتر ملی و افتتاح همزمان 268 طرح تعاونی در سراسر کشور با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 16شهریور 1400 سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری  20شهریور 1400 8

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400

نشست وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با مسئولین تشکل های عالی کارگری 20شهریور 1400 شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
مراسم معارفه سرپرست سازمان تامین اجتماعی و تکریم مدیرعامل سابق این سازمان با حضوَر وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی 20 شهریور1400

مراسم معارفه سرپرست سازمان تامین اجتماعی و تکریم مدیرعامل سابق این سازمان با حضوَر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 20 شهریور1400

مراسم معارفه سرپرست سازمان تامین اجتماعی و تکریم مدیرعامل سابق این سازمان با حضوَر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 20 شهریور1400 شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 12

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400

آیین معارفه وتکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 22 شهریور 1400 دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر  27 شهریور 1400 6

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400

جلسه تکریم دستیاران ،بازرسان و مشاورین وزیر 27 شهریور 1400 شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
دومین نشست اشتغال قرارگاه رفاه مردم 27 شهریور 1400 8

دومین نشست اشتغال قرارگاه رفاه مردم 27 شهریور 1400

دومین نشست اشتغال قرارگاه رفاه مردم 27 شهریور 1400 شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
معارفه و تکریم سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری،29 شهریور1400 2

معارفه و تکریم سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری،29 شهریور1400

معارفه و تکریم سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری،29 شهریور1400 دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 19

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400

بازدید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران و آیین افتتاح مرکز نوآوری و توسعه در 4 استان 30 شهریور 1400 سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰