کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی در صندوق های بازنشستگی

معاونت امور اقتصادی  ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی در صندوق های بازنشستگی
از بین ابزارهایی که به منظور اندازه‌گیری عملکرد بخش‌ها و سطوح مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص بهره‌وری بهترین و دقیق‌ترین ابزاری است که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، به کار گرفته شده و تجزیه و تحلیل آن در سطح بنگاه، بینش مهمی در مورد عملکرد شرکت‌ها و میزان رقابت آنها در بازار، ارائه ‌می‌دهد. تحلیل و بررسی بهره‌وری سبب تصمیم‌گیری بهتر در توسعه استراتژی‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری شرکت‌ها می شود. محاسبه بهره‌وری از جمله پیچیده‌ترین روش‌های اندازه‌گیری عملکردی است که محاسبه آن به داده‌های آماری بسیاری نیاز دارد. طوری‌که برای محاسبه ارزش‌افزوده که یک قلم از اطلاعات مورد نیاز بهره‌وری را شامل می‌شود بیش از 50 قلم از داده‌های موجود در صورت‌های مالی بنگاه‌ها مورد نیاز است. با توجه به همه محدودیت‌های موجود، برای اولین بار و به طور دقیق، عملکرد بنگاه‌های مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمک این ابزار محاسبه شده است که بی‌شک گام مهمی در جهت نظارت بر عملکرد این بنگاه‌ها خواهد بود.
 

گزارش حاضر نتیجه ارزیابی تعداد 300 بنگاه اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مبناست که در آن سه شاخص مهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری مصارف واسطه در سطح کل و جزء ( مواد مصرفی و انرژی) برای هر بنگاه بر مبنای ارزش افزوده و با توجه به صنعت متناضر با استاندارد آیسیک محاسبه و با رشد شاخص بهره‌وری صنعت متناضر آن مقایسه شده است. بدون شک این گزارش به علت مواجهه با محدودیت‌هایی نظیر نبود دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی کلیه بنگاه‌ها، عدم وحدت رویه بنگاه‌ها در تهیه صورت‌های مالی، عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سوی بنگاه‌ها به منظور برآورد دقیق از میزان سرمایه و ساختار مالکیت چند لایه بنگاه‌ها عاری از خطا نیست، اما به جرئت می‌توان گفت این نوع نظام ارزیابی دقیق‌ترین الگوی ارزیابی است که برای نخستین بار در تاریخ کشور و در 300 بنگاه اقتصادی مدیریتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور صورت گرفته است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.