مجموعه گزارش‌های فقر چند بعدی: 3. فقر بهداشت و سلامت در ایران

 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
مجموعه گزارش‌های فقر چند بعدی:  3. فقر بهداشت و سلامت در ایران
بررسی فقر بهداشت و سلامت به عنوان یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین ارکان توسعه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بررسی وضعیت بهداشت و سلامت در ایران نشان می‌دهد که هرچند ایران به لحاظ درآمدی در بین کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار دارد، اما تقریباً به لحاظ همه‌ شاخص‌های بخش سلامت وضعیت بدتری از این گروه کشورها دارد. به‌طورکلی، بهداشت و سلامت هم از جهت میزان بهره‌مندی از آن و هم به لحاظ هزینه‌ای که برای آن پرداخت می‌شود، ارتباط بسیار مهمی با موضوع فقر داشته و ازاین‌رو، این مطالعه به طور خلاصه به بررسی وضعیت فقر بهداشت و سلامت در ایران می‌پردازد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.