مجموعه گزارش‌های پایش فقر: 1. پایش فقر در سال ۱۳۹۹

 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
مجموعه گزارش‌های پایش فقر: 1. پایش فقر در سال ۱۳۹۹
بر اساس تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه چتر حمایتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا در شش‌ماهه‌ی اول هرسال، گزارشی از وضعیت خط و نرخ فقر و گروه‌های مختلف درآمدی منتشر کند. در حال حاضر یکی از بهترین منابع داده‌ای برای محاسبه‌ خط و نرخ فقر، داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران است که با توجه به تکافوی نمونه و سابقه‌ طولانی در تولید داده، از ظرفیت مناسبی برای مطالعات در حوزه‌ رفاه خانوار برخوردار است. این داده‌ها به‌طورمعمول در فاصله‌ زمانی 5 تا 8 ماه از پایان هرسال منتشر می‌شوند و ازاین‌رو امکان محاسبه‌ خط و نرخ فقر برای سال گذشته قبل از این بازه‌ زمانی میسر نیست. بااین‌حال، این امکان وجود دارد که از سایر داده‌های موجود برای برآورد خط فقر و همچنین تغییرات وضعیت معیشت خانوار، استفاده کرد. به همین منظور معاونت رفاه اجتماعی، با استفاده از سه مجموعه داده هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده‌های شبکه اطلاعات پرداخت کارتی (شاپرک) و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، به برآورد خط فقر در سال 1399 و تغییرات وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی پرداخته است. خط فقر سال 1399 ارائه شده در این گزارش، خط فقر برآوردی بر اساس داده‌های مظنه قیمتی مرکز آمار ایران است که با انتشار داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال 1399، خط فقر محاسباتی اعلام خواهد شد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.