گزارش سیاست‌ها، اقدامات و سامانه‌های توسعه شفافیت در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
  فایلهای مرتبط
گزارش سیاست‌ها، اقدامات و سامانه‌های توسعه شفافیت در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی
شفافیت به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان در اصلاح حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی دارای دو بعد سیاست‌گذاری(حاکمیتی) و اطلاعاتی (اقتصادی) است که بعد سیاست‌گذاری به شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی و نحوه تصمیم¬سازی پرداخته و بعد اطلاعاتی به عنوان ابزار، به ساختارهای اطلاعاتی و بهره¬گیری از آن‌ها در فرایند تصمیم‌سازی می¬پردازد و از این حیث می‌توان گفت شفافیت ابزاری برای افزایش بهره‌وری، انضباط مالی، ایجاد حس تعلق عمومی در جامعه، افزایش سطح اعتماد، نظارت و کنترل مدیران است. این اصل مهم از ابتدای حضور جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب در سطح ملی و حاکمیت شرکتی در سطح بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که یکی از مهم‌ترین وعده‌های ایشان در آبان سال 1397 در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی تحقق اصل شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی تابعه بود.

در این دوره سه ساله، همه تلاش‌ها برای انجام و تحقق این تعهد و وعده به کار بسته شد، کمیته‌های متعددی در حوزه ارتقای شفافیت از جمله کمیته شفافیت در سطح وزیر و معاونین وزیر تشکیل شد که نتیجه این تلاش‌ها تدوین یک برنامه جامع شفافیت در ستاد و سازمان و در سه سطح وزارتخانه، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی تابعه بود. در راستای اجرای برنامه جامع شفافیت، سامانه‌های متعددی در مجموعه وزارت رفاه در خصوص شفاف‌سازی فعالیت‌های وزارتخانه، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و انعکاس آن در سطح کشور به مردم راه‌اندازی شد. اما مهم‌تر از ایجاد این سامانه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای شفافیت، ایجاد ساختارها و ساز و کارهای مناسب و سیاستگذاری‌های درست برای تحقق شفافیت و به عبارت بهتر راهبری و رواج فرهنگ شفافیت هم در سطح وزارتخانه و هم در سطح صندوق‌های بازنشستگی وابسته بود. این اقدامات نتایج متعددی از جمله مشارکت مردمی، همکاری بین دستگاهی، مسئولیت و پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی و ارتقاء اعتماد و سرمایه اجتماعی در پی دارد.

معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی ارزیابی و نظارت بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و تحقق اصل شفافیت در آن‌ها اقدامات ارزشمندی در هر دو حوزه راهبردی و ابزاری انجام داده است که گزارش حاضر خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده و نتایج حاصل از آن است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.