سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
  فایلهای مرتبط
سناریوهایی برای آینده صندوق های بازنشستگی
مطالعه و بررسی آینده از الزامات گریزناپذیر و پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی است. لیکن در مورد آینده، برخلاف مطالعه گذشته، آمار و منابع اطلاعاتی مستند وجود ندارد. اما این به معنی غیرقابل بررسی بودن آینده نیست. پیشرفت دانش بشری این ظرفیت را فراهم آورده است که با بهره‌گیری از روش‌های نوین مطالعاتی دامنه وسیع آینده کشف، شناسایی و بررسی شده و پیامدهای آن بر تصمیمات کنونی مورد ارزیابی قرار گیرد. لیکن این به معنی پیش‌بینی دقیق آینده و انتخاب یک آینده از پیش‌معین نیست. مطالعه دامنه وسیع آینده در قالب مطالعات آینده‌نگاری یا آینده‌پژوهی تبدیل به روند رایج برنامه‌ریزیه‌ای بلندمدت چه در مقیاس کشوری و چه در مقیاس بخشی شده است. در این گزارش آینده اقتصاد و سرمایه گذاری در ایران و اثرات آن بر صندوق‌های بازنشستگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.