لیست حقوق و مزایای مدیران

به منظور شفاف سازی حقوق مدیران وزارتخانه متبوع ، دستگاه های تابعه، اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و حسب دستور وزیرمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدینوسیله جدول شماره یک که شامل حقوق کارگزینی ، مزایا و جمع کل دریافتی مدیران ستادی و اجرایی وزراتخانه متبوع است منتشر می گردد .
 
لیست حقوق و مزایای مدیرانلیست حقوق و مزایای مدیران
 
 لازم بذکر است جدول حقوق مدیران سایر دستگاه های تابعه در هفته آتی منتشر می شود .

ثبت نام