بروز رسانی پرتال

 از تاریخ تا تاریخ   ساعت بروز رسانی  توضیحات 
۱۴۰۰/۰۳/۳۱  ۱۴۰۰/۰۳/۳۱   از ساعت 8 الی10 صبح

 در این بروز راسانی ابزاری برای افراد کم توان در پرتال فعال گردیده و همچنین

نشان دادن ip کاربر و کشور بازدید کننده پرتال هم فعال گردیده است 


تاریخ بروزرسانی : ۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۱