عنوان خدمت:تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری شناسه خدمت19051032000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: برقراری مقرری بیمه بیکاری و بررسی تقاضاهای مشاغل سخت و زیان آور

مدارک مورد نیاز:بیمه بیکاری: کارت ملی- شناسنامه قرارداد کار

مشاغل: کپی مدرک تحصیلی - مهارت کارت ملی

جزییات خدمت

متوسط مدتزمانارایه خدمت:

یک ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

2 تا 3 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی   https://sabak.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   BimeBikari