عنوان خدمت:صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنی شناسه خدمت13011035000

 

 
نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

 

شرح خدمت: صدور پروانه کار برای مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

مدارک مورد نیاز: تصویر مدارک دانشگاهی، تصویر گواهی سابقه کار با ذکر سمت و زمان شروع و خاتمه یا ادامه همکاری، تصویر شناسنامه،کارت ملی، نظام وظیفه (ویژه آقایان)، عکس پرسنلی و تکمیل فرم ثبت نام و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به استناد آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و دستورالعمل اجرایی آن

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

پس از پایان مهلت ثبت نام متقاضیان و براساس آیین نامه مربوطه کمیته تشخیص و تایید مشاوران حفاظت فنی وخدمات ایمنی تشکیل ومدارک حداکثرظرف 30 روزبررسی شده ونتایج به متقاضیان اعلام میشود.

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی   https://svcc.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

SodorParvane