عنوان خدمت: صدور یا تمدید گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور      شناسه خدمت 10011039000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: صدور یا تمدید گواهینامه (کارنامه) شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور

مدارک مورد نیاز: ثبت درخواست و احراز اصالت مدارک هویتی و اشتغال ایرانیان شاعل در خارج از کشور که به صورت مستقل عازم خارج از کشور گردیده اند توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و احراز اصالت مدارک هویتی و اشتغال ایرانیان شاعل در خارج از کشور که در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی ( شرکتی ) به خارج از کشور اعزام گردیده اند توسط انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک هفته

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی   http://shgovahi.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   MojavezKhareji