عنوان خدمت: ایجاد پایگاه داده ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه            شناسه خدمت 19011033000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: پاسخگویی به استعلامات بیمه ای افراد

مدارک مورد نیاز: کد ملی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

کمتر از پنج دقیقه

ساعات ارائه خدمت:

24 ساعته

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   PaygahDadeIraian