عنوان خدمت: صدور و تمدید مجوز کاریابی داخلی               شناسه خدمت 13011040100

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: صدور یا تمدید مجوز کاریابی

مدارک مورد نیاز: مجوز داخلی شامل: -دوقطعه عکس رنگی  3*4، -اصل وتصویرتمام صفحات شناسنامه،-اصل وتصویرکارت ملی، -اصل وتصویرآخرین مدرک تحصیلی، -اصل وتصویرکارت پایان خدمت، -تکمیل پرسشنامه

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

4 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

2 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

10000

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی   http://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   MojavezDakheli