عنوان خدمت: صدور و تمدید مجوز کاریابی خارجی              شناسه خدمت 13011040101

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: صدور یا تمدید مجوز کاریابی

مدارک مورد نیاز:

مجوز خارجی شامل: اصل درخواست متقاضی تاییدیه استان مربوطه دوقطعه عکس 4*3 کپی ازتمام صفحات شناسنامه کپی کارت ملی تصویربرابراصل شده مدرک تحصیلی اصل گواهی عدم سوءپیشینه وعدم اعتیاد رزومه تحصیلی برنامه عملیاتی وطرح توجیهی درصورت حقوقی بودن درخواست تصاویراساسنامه وروزنامه رسمی شرکت  - آدرس دقیق پستی به همراه شماره تلفن،نمابرو ایمیل مدرک تسلط به زبان خارجی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

4 ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

3 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

100000ریال

2173121268000 امورمالیاتی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی    http://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز