عنوان خدمت: رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری                    شناسه خدمت 19071038000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار و صدور احکام مربوطه

مدارک مورد نیاز: کارت ملی - شناسنامه – قرارداد کارو دیگر اسناد و مدارک مربوط به شکایت

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

20 روز برای رسیدگی در هیئت های تشخیص -  45 روز برای رسیدگی در هیئت های حل اختلاف

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

3 بار برای رسیدگی در هیئت های تشخیص 2 بار برای رسیدگی در هیئت های حل اختلاف

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   ShekayatKargari