عنوان خدمت: احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات                              شناسه خدمت 19091031000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات و پیگیری انجام تعهدات

مدارک مورد نیاز: بنگاههای کوچک اقتصادی(معرفی نامه و تاییدیه از  دستگاه اجرایی) تعاونی ها(تقاضای تعاونی ها)

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ماه

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 16)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار مراجعه به دستگاه یک بار مراجعه به بانک

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  http://sme86.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

EhrazSalahiat