عنوان خدمت:   برگزاری رقابت های ورزش کارگری                    شناسه خدمت 17011041000

نوع خدمت:       خدمت به شهروندان (G2C)           خدمت به کسب و کار (G2B)         خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت : برگزاری رقابت های ورزش کارگری جهت ایجاد نشاط و سلامتی کارگران حایز اهمیت می باشد که در راستای انجام این فعالیت خدمت مذکور به جامعه کارگران ارایه می گردد . ورزشکاران با مراجعه به سامانه ورزش کارگری و ثبت مشخصات و پرداخت وجه عضویت در آنجا ثبت نام می نمایند در ادامه مسئولین ورزشی با بررسی اطلاعات کارت عضویت آنها را صادر نموده و همچنین با اعلام رقابت های ورزشی تیم را معرفی می نمایند و جهت شرکت اعضا کارت شرکت در رقابت را صادر می نمایند پس از برگراری رقابت ، احکام و مستندات مورد نظر صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز:

تصویرشناسنامه وکارت ملی تصویر دفترچه بیمه سازمان تامین اجتماعی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 روز

ساعات ارائه خدمت:

شبانه روزی

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار هنگام برگزاری رقابت

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  http://www.worker-sport.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس

     تلفن همراه

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات   مراکز

   VarzeshKargari