هشتم اردیبهشت؛ روز جهانی ایمنی وبهداشت کار 
روز ایمنی و بهداشت که مصادف است با هفته کارگر را گرامی می داریم ، ایمنی و بهداشت فرهنگ ملی است که در آن اصل بر یک محیط کاری ایمن و بهداشتی می باشد که تمام سطوح آن کارفرمایان ،  کارگران ودولت  در تامین امنیت محیط کاری امن و سالم از طریق یک سیستم حقوقی تعریف شده  مسئول می باشند تاجایی که بالاترین اولویت اصل پیشگیری است .
روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار یک میثاق  بین المللی سالانه برای ترویج کار امن، سالم و مناسب و معقول است که در 28 آوریل مصادف با 8 اردیبهشت ماه برگزار میشود و  توسط سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 آغاز شده است.
کمپین ILO (سازمان جهانی کار) برای روز ایمنی وبهداشت کار سال 2017(سال 1396 شمسی ) بر نیازهای حیاتی کشورها به منظور گسترش ظرفیت آنها برای جمع آوری و استفاده کردن از اطلاعات قابل اطمینان در ایمنی وبهداشت شغلی با شعار بهینه سازی جمع آوری و استفاده از اطلاعات ایمنی و سلامت شغلی با گسترش برنامه توسعه پایدار متمرکز شده است. 
از این رو گسترش برنامه توسعه پایدار، رشد اقتصادی و استخدام در بخش تولید و کار شایسته را برای همه ارتقاء می دهد و متمرکز بر حمایت از حقوق کار و ارتقاء ایمنی و امنیت محیط کار برای کارگران شامل کارگران مهاجر بخصوص زنان مهاجر و کارگران موقت است وجمع آوری و بهینه کردن داده ها برای کشف خطرات بالقوه جدید ، پدید آمدن ریسک ها ، تشخیص بخش های خطرناک و توسعه ابزار اندازه گیری جهت جلوگیری از حوادث واجرای خط مشی ها و برنامه ها در سطوح ملی و بین المللی ضروی به نظرمی رسد ودر بسیاری از قرادادهای ایمنی و سلامت کار ILO  ، اعضاء  را ملزم می نماید تا مکانیزم هایی برای جمع آوری و بهینه سازی اطلاعات ایمنی و سلامت شغلی جهت پیشگیری درنظربگیرند.