ظرفیت خالی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها برای افزایش تولیدو جذب سرمایه‌گذار دو مولفه موثر در رونق اقتصادی و

آواتار حبیب اله بهرامی بیرگانی
ظرفیت خالی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها برای افزایش تولیدو جذب سرمایه‌گذار دو مولفه موثر در رونق اقتصادی و
توسط   حبیب اله بهرامی بیرگانی   ۲۰۶۵ روز قبل
ظرفیت خالی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها برای افزایش تولیدو جذب سرمایه‌گذاری‌های دو مولفه موثر در رونق اقتصادی و اشتغال است یکی از عوامل بوجود آمدن رکود در اقتصاد وجود بیکاری است که با این دو راه‌حل این مشکل تا حدی برطرف می‌شود.