بسته سیاستی-اجرایی توسعه اشتغال

آواتار حسن طایی
بسته سیاستی-اجرایی توسعه اشتغال
توسط   حسن طایی   ۲۳۱۸ روز قبل
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به موضوع مطرح شده در این بخش اعلام نمایید. در ضمن برای دسترسی به فایل موضوع مطرح شده به این لینک مراجعه نمایید: http://karafarini.mcls.gov.ir/fa/majmoekhandani/majmoehkhandani
آواتار حبیب اله بهرامی بیرگانی
توسط   حبیب اله بهرامی بیرگانی   ۲۳۱۵ روز قبل
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به موضوع مطرح شده در این بخش اعلام نمایید. در ضمن برای دسترسی به فایل موضوع مطرح شده به این لینک مراجعه نمایید: http://karafarini.mcls.gov.ir/fa/majmoekhandani/majmoehkhandani4
آواتار حبیب اله بهرامی بیرگانی
توسط   حبیب اله بهرامی بیرگانی   ۱۹۶۴ روز قبل
Sj7pTx http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
آواتار حبیب اله بهرامی بیرگانی
توسط   حبیب اله بهرامی بیرگانی   ۱۹۶۳ روز قبل
YTnINX http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
آواتار حبیب اله بهرامی بیرگانی
توسط   حبیب اله بهرامی بیرگانی   ۱۹۶۳ روز قبل
yH5lz0 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com