ارائه راهکارها و مدلهای نوین صنعت کاریابی/کارمندیابی بین الملل و تشریح طرح دوره های کارآموزی بین الم

آواتار حسن طایی
ارائه راهکارها و مدلهای نوین صنعت کاریابی/کارمندیابی بین الملل و تشریح طرح دوره های کارآموزی بین الم
توسط   حسن طایی   ۲۴۱۹ روز قبل
تبیین و تشریح راهکارها و مدل های نوین در صنعت اشتغال و کاریابی بین الملل و به ویژه معرفی 2 طرح مبتنی بر اشتغال و آموزش حرفه ای (تحت عنوان طرح های دوره های کارآموزی بین المللی و طرح جامع کار و اقامت اتحادیه اروپا-بلوکارت) برای دیدن فایل مورد نظر به این لینک مراجعه نمایید: http://karafarini.mcls.gov.ir/fa/majmoekhandani/talarmaghalat/faileeshteghal
آواتار حبیب اله بهرامی بیرگانی
توسط   حبیب اله بهرامی بیرگانی   ۲۰۷۱ روز قبل
dssmGl http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com