صفحه نخست » چند رسانه ای
صفحه ۱ از ۱
پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار است و براین اساس ۱۳رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ...
154.5 KB
مقوله بهداشت به عنوان یکی از شاخص های اصلی تأمین رفاه اجتماعی همواره محسوب می شود از طرفی توجه به سلامت نیروی کار نیز از از جمله برنامه هایی است که در اولویت های کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی...
320.1 KB
یکی از عواملی که باعث افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه در بین مجموعه های تولیدی و صنعتی عنوان شده موضوع واگذاری سهام به کارگران ، کارکنان و مدیران مجموعه های تولیدی و صنعتی همان واحد است . بر اساس گز...
295, KB
مجموعه اقدامات حوزه معاونت روابط کار در صیانت از نیروی کار با استفاده از بستر نرم افزارهای تخصصی روابط کار منجر به کاهش مدت زمان رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی شده است به نحویی که این میزان در ...
294.6 KB
اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از 11660 نفر در سال 93 با سیری صعودی به 22853 نفر در سال 98 رسیده است
247.8 KB
معرفی کارگران بیکار شده به سازمان آموزش فنی و حرفه ای از 24374 نفر در سال 93 به 31160 نفر در سال 95 افزایش یافته و سال گذشته این رقم 29106 نفر بوده است.
236.3 KB
از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رتبه اول رده بندی سایت‌های دولتی طبق ابزار رتبه بندی الکسا قرار گرفت. بر اساس این گزارش رتبه بندی پایگاه های اینترنتی از نظر...
1,249.2 KB
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور در پاییز 1398، با کاهش 1.2 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل به 25.8 درصد رسیده است.
1,214.3 KB
نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور در پاییز 1398، با کاهش 1.2درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل به 10.6 درصد رسیده است
1,211.2 KB
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور در پاییز 1398، با کاهش 0.2 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، به 44.3 درصد رسیده است.
1,231.5 KB
تعداد جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر در پاییز 1398، با کاهش تقریبا 324 هزار نفری نسبت به فصل مشابه سال قبل به تقریبا 2.9 میلیون نفر بالغ گردید.
1,246.9 KB
تعداد جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر در پاییز 1398، با افزایش بیش از 472 هزار نفری نسبت به فصل مشابه سال قبل به 24.4 میلیون نفر بالغ گردید.
1,293.1 KB
تعداد جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در پاییز 1398، با افزایش تقریبا 148 هزار نفری نسبت به فصل مشابه سال قبل به 27.3 میلیون نفر بالغ گردید.
1,281.8 KB
تفاهم نامه اجرای طرح خدمات مالی خرد و تشکیل 150 صندوق خرد محلی ویژه افراد کم درآمد دارای معلولیت وخانواده های آنان، باحضور دکتر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و دکتر نفریه، معاون امور توان...
209, KB
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعلام کرد: پرداخت بیش از 75 درصد تسهیلات اشتغال روستایی
مدیرعامل صندوق کارافرینی امید از ۷۵ درصد تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد و گفت: طرح روستای بدون بیکار در همه استان های کشور به اجرا درآمده و ۱۰۰ روستا برای تحقق این امر شناسایی شده است. تا پایان آبان ا...
212.4 KB