پرتو «شفافیت» در صندوق‌های بازنشستگی | محمد شریعتمداری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 27 مرداد 1399

هزارتویی به نام شفافیت | حجت الله میرزایی _ معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 26 مرداد 1399

15 ژوئیه، روز جهانی مهارت‌های جوانان | سلیمان پاک سرشت - 29 تیرماه 1399

  پیام معنادار 32 هزار میلیارد تومانی / محمد شریعتمداری _ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - 19 تیرماه 1399

دولت الکترونیک و تحول دیجیتال مسیر بی بازگشت در وزارت کار | محمد شریعتمداری - 10 تیر 1399

 نگاهی به مفهوم «تعارض منافع» و پیامدهای مخرب آن دشواری های مبارزه با یک تعارض | احمد میدری - 8 تیر 1399

مولفه های سازمانها و شرکتهای تک‌آور، آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند تک‌آور باشد؟ | مسعود بابایی - 13 خرداد 1399

روابط عمومی ها و تحقق شعار محوری شفافیت و مبارزه با فساد/ محمد شریعتمداری - 27 اردیبهشت 1399

ابزارهای دانش برای ارتباط جهان / عیسی منصوری، معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال - 22 اردیبهشت 1399

بحران کرونا و سازمان تامین اجتماعی / مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی - 17 اردیبهشت 99

رمضان و حمایت از فقرا در بحران کرونا /محمد شریعتمداری - 6 اردیبهشت 1399

پیام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز جهانی "اوتیسم " - 14 فروردین 1399

اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بحران کرونا؛ گزارش به مردم / محمد شریعتمداری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 12 فروردین 1399

کرونا و بازماندگی از تحصیل کودکان | محمد شریعتمداری - 15 شهریور 1399

اهمیت آموزش ایمنی در صیانت از کارگران |حاتم شاکرمی؛ ‌معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - 15 شهریور 1399

گزارش تحلیلی_توصیفی  عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درسال 1398
بررسی روند  شاخص های عملکرد اقتصادی و نهادی در ایران
آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و رفاه خانوارها؛ سیاست های حمایتی در ایران و جهان
چارچوبی برای تحقق جهش تولید
تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق¬های بازنشستگی  و نظامنامه پیشنهادی برای صندوق¬های بازنشستگی ایران
طرح تشکیل اندیشکده آینده نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نیم نگاهی به شاخص های توسعه استان سیستان و بلوچستان
گزارش چهاردهم: سیاست آزادسازی سهام عدالت؛ امکان تبدیل دارایی 860 هزار میلیارد تومانی برای 49 میلیون نفر
گزارش سیزدهم: پیشنهاد سازمان ملل متحد به ایران، بازسازی پس از کرونا
گزارش دوازدهم: بیمه بیکاری در ایران و جهان
گزارش یازدهم کرونا
گزارش دهم: کاهش درآمد، عدم پرداخت اجاره ها و حکم تخلیه؛ دولت ها چگونه در میانه بحران از مستاجران حمایت می کنند؟
نهمین گزارش کرونا
گزارش هشتم: شاغلین بخش غیررسمی و بحران کرونا در ایران و جهان
گزارش هفتم: اقدامات دولت ها و کارفرمایان زیر ذره بین اتحادیه های کارگری
کارکنان کدام یک از بخش های اقتصادی بیش از همه از همه گیری جهانی کرونا متاثر شده‌اند؟
آیا کشورهای در حال توسعه می توانند هزینه گسترش طرح های حمایت اجتماعی را پرداخت کنند؟
دولت های همسایه ایران چگونه از نیروهای کار و گروههای آسیب پذیر در برابر بحران کرونا حمایت می کنند؟
وخیم تر شدن اثرات بحران و تحت تاثیر قرار گرفتن 81% نیروی کار در جهان
حمایت های اجتماعی ارائه شده در پاسخ به بحران کووید - 19 در کشورهای مختلف
گزارش ILO کووید - 19 و فضای کار در جهان