تهدید علیه روستا

تهدید علیه روستا، دکتر ربیعی . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مروری بر مبانی نظری تأثیر آزادسازی اقتصادی بر اشتغال

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران و اقتصاد دانان تأثیر پدیده جهانی شدن اشتغال یا آزادسازی اقتصادی بر متغیرهای واقعی قتصاد مانند تولید و اشتغال است. این مهم همراه با رشد تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد جریان سرمایه در سطح بین الملل و افزایش بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر اقتصاد کشورها را با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار داده است(ماهنامه مدیریت بازار کار شماره 1)
جشنواره خانوادگی کارگران ؛ جدایی از فضای مجازی/ الگویی که می تواند فراگیر شود

جشنواره خانوادگی کارگران ؛ جدایی از فضای مجازی/ الگویی که می تواند فراگیر شود

شاید برای کارشناسان و جامعه شناسان و اهالی فن یک الگو باشد جشنواره تفریحی ورزشی خانوادگی کارگران که در سنگاچین برگزار شد و چه خوب است همگی ببینیم چه اتفاقی افتاد که طی سه شبانه روز خانواده ها به جز موارد ضروری دست به موبایل نمی زدند!؟

تکنولوژی تحمیل گرایانه خود را بر زندگی ما تحمیل کرده است / ما به سواد برای کاهش آسیب های اجتماعی نیاز داریم/ تقویت فضای دیجیتال و جوامع محلی با هدف غلبه بر کمبود ها

دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی : تکنولوژی تحمیل گرایانه خود را بر زندگی ما تحمیل کرده است / ما به سواد برای کاهش آسیب های اجتماعی نیاز داریم/ تقویت فضای دیجیتال و جوامع محلی با هدف غلبه بر کمبود ها

نگاهی به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی کشور کرواسی و گزارش سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زاگرب

سرزمینی که هم اکنون به عنوان کشور کرواسی شناخته می شود تا پایان جنگ جهانی اول به عنوان بخشی از امپراتوری اتریش- مجارستان بوده است. در سال 4342 کرواتها صربها و اسلوونی ها پادشاهی را که پس از سال 4323 به عنوان یوگسلاوی شناخته می شد تشکیل دادند. این کشور در 23 ژوئن 4334 از یوگسلاوی جدا شد و اعلام استقلال کرد و در سال 4332 تحت نظارت اتحادیه اروپا شرق اسلوونی به کشور کرواسی بازگشت. کرواسی در اوریل سال 2113 به ناتو و در ماه جولای به اتحادیه اروپا پیوست. محل قرارگیری کرواسی در منطقه بالکان واقع در جنوبشرقی اروپا و درمرز دریای آدریاتیک بین بوسنیوهرزگوین و اسلوونی می- باشد. این کشور در منطقهای کوهستانی و پوشیده از جنگل در مختصات جغرافیایی 13 درجه و 41 دقیقه از خط استوا و 43 درجه و 91 دقیقه از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. کرواسی از آب و هوایی مدیترانه ای با تابستانی گرم و زمستانی سرد برخوردار است. بررسی وضعیت دمای کشور نشاندهنده آن است که دمای این کشور در فصل زمستان در 3 درجه سانتیگراد زیر صفر در فصل - زمستان تا 21 درجه سانتیگراد بالای صفر در فصل تابستان در نوسان است. طبیعت آن در شمال هموار و جنگلی و در جنوب کوهستانی با ارتفاعات بلند میباشد.

بررسی وضعیت مالی، بیمه ای و اقتصادی صندوق های بازنشستگی

»عدالت اجتماعی «،» حفظ کرامت و حقوق انسان ها « ،» رفاه، امنیت اجتماعی «، » توزیع مناسب درآمد « و » به دوراز فقر « ازجمله آرمان هایی هستند که در سند چشم انداز 1434 جمهوری اسلامی ایران مورداشاره قرارگرفته اند اما بحران ها و کاستی های نظام تأمین اجتماعی کشور به عنوان یکی از ارکان حائز اهمیت حکمرانی، تحقق پذیری این آرمان ها را با چالش هایی جدی روبه رو نموده است. صندوقهای بازنشستگی عمومی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه تأمین اجتماعی کشور به شمار رفته و دارای آثار حائز اهمیت اقتصادی و اجتماعی می باشند.

گزارش صندوق بین المللی پول در موضوع صندوق های بیمه بازنشستگی

بحران نظام­ های بازنشستگی به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در حوزه­ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از بحران‌های جدی اقتصادی کشور محسوب می­شود. صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌عنوان یک بنگاه مالی اداره نمی‌شوند، بلکه به عنوان هلدینگ مدیریتی در حال بنگاه ­داری و شرکت‌داری هستند و به علت عدم تمرکز بخشی-صنعتی و فقدان مهارت­ های علمی و تجربی شاهد بازدهی اندک آن­ها در صنایع مختلف می­ باشیم. از جمله مشکلات صنعت بازنشستگی، فقدان رویکرد متمرکز صندوق­ های مزبور در حوزه بنگاه‌داری و در نتیجه بازدهی‌ پایین می­ باشد؛ بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به صندوق‌های بازنشستگی در قالب رد دیون زیان‌ده بوده و بسیاری از آنان نیز در زنجیره فعالیت‌های صندوق‌ها قرار نگرفته‌اند.

سیاست‌گذاری اجتماعی در وضعیت آنومی اجتماعی کشور: رویکردها و جهت گیریها با تاکید بر مسائل جامعه کار و تولید

حسن محمدصادقیان، مدیرکل امور اجتماعی : سیاست‌گذاری اجتماعی در وضعیت آنومی اجتماعی کشور: رویکردها و جهت گیریها با تاکید بر مسائل جامعه کار و تولید

نظام نامه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

طی چند دهه گذشته مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی وارد ادبیات دنیای مدیریت شده است . هرچند شرکت هایی در گذشته وجود داشته که نسبت به مسئولیت های اجتماعی در قبال جامعه و محیط زیست و کارکنان حساس بوده اند، اما به طور کلی زمانی این مسئله اهمیت قابل توجهی می یابد که اندیشمندان درمی یابند که با وضعیتی روبرو هستند که در آن نظام و منطق سرمایه داری و پیامدهای نظری آن مبتنی بر سودگرایی و تأکید بر منافع شخصی رو به گسترش است؛ آن ها در چنین شرایطی به این نتیجه می رسند که تعیین مهارکننده هایی قانونی برای آن الزامی و امری منطقی است تا تأکید روزافزون بر فردگرایی موجب فروپاشی جامعه، شکاف گسترده میان اقشار غنی و فقیر و تصاحب یا هدر دادن منابع عمومی و زیست محیطی و سرمایه های نسل های آتی نشود. در چنین فضایی است که مسئولیت اجتماعی با نیتی خیرخواهانه و برای مهار فردگرایی و سرمایه داری افسارگسیخته، مطرح می شود. مسئولیت زیست محیطی شرکتی نخستین بار در میانه دهه 1970 مفهومی جهانی یافت. در آن زمان تنها تأکید بر رعایت مسائل زیست محیطی شرکت ها مد نظر قرار می گرفت. با گسترش شرکت های چندملیتی و فرامرزی، مخاطرات ناشی از قدرت این شرکت ها در اعمال غیرقانونی و فساد و...، سبب توجه بیشتر به مباحث اخلاقی این شرکت ها شد و همچنین با طرح مفهوم توسعه پایدار و صدور بیانیه ریو 1992 و پس از توجه سازمان های مختلف بین المللی همچون سازمان بین المللی کار و سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمان های بین المللی، ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد توجه قرار گرفت.

بررسی جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری

"گزارش رقابت پذیری جهانی" از جمله مهمترین گزارشات مجمع جهانی اقتصاد است که از سال 2004 به صورت سالانه، با هدف پایش و مقایسه درجه رقابت پذیری کشورها منتشر می شود. مجمع جهانی اقتصاد به منظور وارد کردن ایران به جمع کشورهای مورد پایش در گزارش رقابت پذیری، اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به ایران از سال 2009 کرد. با توجه به آن که بر اساس روش شناسی مجمع، سنجش رقابت پذیری هر کشور نیازمند جمع آوری اطلاعات مربوط به ایران از سال 2009 کرد. با توجه به آن که بر اساس روش شناسی مجمع، سنجش رقابت پذیری هر کشور نیازمند جمع آوری اطلاعات در دو سال متوالی است، با گردآوری اطلاعات مربوط به ایران در دو سال متوالی 2009 و 2010، ایران نیز برای نخستین بار در گزارش سال 2010-2011 مجمع جهانی اقتصاد در جمع کشورهای مورد بررسی قرار گرفت.
بهارستان

آسیب شناسی سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی عمومی ایران

صندوق های بازنشستگی با توجه به قرار گرفتن در مراحل مختلف چرخه زندگی خود، سیاست ها و استراتژی های متفاوتی را متناسب با شرایط و متغیرهای تأثیرگذار بر فعالیت خود انتخاب می نمایند. این استراتژی ها بایستی قادر باشند تا توازن و تعادل را میان جریانات نقدی ورودی و خروجی های جاری و آتی صندوق ها ایفاء نمایند. به همین منظور، آنچه مدیریت سرمایه گذاری صندوق ها را نسبت به مدیریت سایر نهادهای سرمایه گذاری متفاوت می سازد، دامنه بالای عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه گذاری این صندوق ها و اهمیت حوزه سرمایه گذاری بر تعادل صندوق ها می باشد. دارایی های این صندوق ها طی دهه گذشته به سرعت افزایش یافته و یکی از اصلیترین مشکلاتی که رشد و تجمیع این حجم بزرگ دارایی ها در این صندوق ها ایجاد کرده نحوه سرمایه گذاری و کسب بازده مناسب از آنان می باشد. مدیران و راهبران صندوق های بازنشستگی برحسب نوع نظام بازنشستگی، شرایط اقتصادی داخلی و خارجی، ساختار حاکمیت شرکتی و چارچوب سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی نسبت به تخصیص سبد دارایی و اتخاذ استراتژی مناسب سرمایه گذاری اقدام نموده اند.
گواهی سخنرانی

طراحی یک مدل ریاضی برای ارائه برنامه بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار

در این تحقیق شاخصهای مورد نیاز جهت انتخاب کارگاههای پرخطر با استفاده از روش حداقل مربعات در نرم افزار گمز وزن داده شده و با توجه به وزن هر شاخص ،کارگاهها با روش تاپسیس که یکی از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد اولویت بندی گردید .نهایتأ یک مدل ریاضی با توجه به محدودیت های موجود در هر اداره کل کار جهت برنامه ریزی برای بازرسی از کارگاهها طراحی شده است .

مروری بر دارایی های صندوق های بازنشستگی

سیستم های بازنشستگی در هر کشور بر اساس ماهیت خود، از مؤثرترین عوامل پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی می باشد. در اغلب کشورهای توسعه یافته، بزرگترین بنیادهای اقتصادی غیربانکی از منابع نظام های بازنشستگی ناشی می شوند. در حقیقت منابع و دارایی های صندوق های بازنشستگی بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیروی محرکه اقتصاد آن کشورها محسوب می شود.

بافتار توسعه و سیمایی از شاخص ها در استان گلستان

استان گلستان یکی از بزرگترین و آبادترین سرزمین های شمال ایران است و مجموعه گرانبهایی چون تورنگ تپه، یارم تپه، نقارخانه و اسلام تپه حکایت از وجود تمدنی عظیم از زندگی سه تا 4 هزار و پانصد ساله قبل از میلاد در این منطقه دارد.

بافتار توسعه و سیمایی از شاخصها در استان سیستان و بلوچستان

برخورداری از قدرت انعطاف، تطبیق فعال با شرایط نوپدید، قدرت رقابت پذیری اقتصادی به بیانی دیگر برخورداری از قدرت جذب، نگهداشت و انباشت سرمایه انسانی و مالی و برخورداری از بازدهی و بهروری رقابت پذیر منابع، درمقایسه با سایر مناطق از مهمترین ویژگی های یک اقتصاد پویا است. این درحالی است که ناموزونی توسعه منطقه ای در ایران، علاوه بر کاهش قدرت انعطاف پذیری و رقابت پذیری مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به مناطق توسعه یافته، پویایی اقتصاد ملی را نیز کاهش داده و امکان دست یابی به رشد پایدار اشتغالزا را با مخاطره مواجهه ساخته است.

بافتار توسعه و سیمایی از شاخصها در استان خوزستان

برخورداری از قدرت انعطاف، تطبیق فعال با شرایط نوپدید، قدرت رقابت پذیری اقتصادی به بیانی دیگر برخورداری از قدرت جذب، نگهداشت و انباشت سرمایه انسانی و مالی و برخورداری از بازدهی و بهروری رقابت پذیر منابع، درمقایسه با سایر مناطق از مهمترین ویژگی های یک اقتصاد پویا است. این درحالی است که ناموزونی توسعه منطقهای در ایران، علاوه بر کاهش قدرت انعطاف پذیری و رقابت پذیری مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به مناطق توسعه یافته، پویایی اقتصاد ملی را نیز کاهش داده و امکان دست یابی به رشد پایدار اشتغالزا را با مخاطره مواجهه ساخته است.

بافتار توسعه و سیمایی از شاخصها در استان خراسان شمالی

درتقسیم کار ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان جانشینی فرمانده این ستاد در استانهای گلستان و خراسان شمالی انتخاب شد.این وزارتخانه داوطلبانه پیگیری مسائل توسعه استان سیستان و بلوچستان را برعهده گرفت. درکنار پیگیری طرح ها و پروژه ها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این استانها، اولین قدم با تدوین گزارش شناخت تحلیلی وضعیت توسعه اقتصادی و اجتماعی این استانها برداشته شد تابعنوان گام مقدماتی تدوین یک سند توسعه برمبنای سند آمایش سرزمین استان مبنا قرار گیرد. درمرحله بعدی به اعتبار حجم بالای سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی و تعداد بزرگ بنگاههای صنعتی در استان خوزستان و نیز مسائل اجتماعی خاص آن، تدوین این گزارش برای استان خوزستان نیز در دستور کار قرار گرفت.
حکمرانی خوب

کتاب : حکمرانی خوب

حکمرانی خوب بر طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، در اتخاذ سیاست های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهندۀ شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون تبلور می‌یابد. به طور کلی می توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و...) منابع یک کشور برای رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد. این تمرین دربرگیرندۀ راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند.

اصلاح قانون بیمه بیکاری

اصلاح قانون بیمه بیکاری

اصلاح قانون بیمه بیکاری

اصلاح قانون بیمه بیکاری

راهکارهای عملی جهت فرهنگ سازی و گسترش مصرف کالای داخلی و جلوگیری از قاچاق

ام البنین رحمتی: راهکارهای عملی جهت فرهنگ سازی و گسترش مصرف کالای داخلی و جلوگیری از قاچاق

خانواده بستری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ام البنین رحمتی:خانواده بستری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جایگاه نماز در فرهنگ عمومی

جایگاه نماز در فرهنگ عمومی

نقش تشکلهای صنفی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقش تشکلهای صنفی در تحقق اقتصاد مقاومتی

آیا مشکل تعاریف جهانی اشتغال و بیکاری است یا رویکرد سیاسی افراد به آمارهای نیروی کار؟

آیا مشکل تعاریف جهانی اشتغال و بیکاری است یا رویکرد سیاسی افراد به آمارهای نیروی کار؟
1

نوجوانی عصر چالش های جدید

میثم پاپی مطلق : نوجوانی عصر چالش های جدید
1

مهارتهای زندگی

دکتر حسین خنیفر- دکتر مژده پورحسینی : مهارتهای زندگی
1

مواد مخدر خانمان سوز

ناصر نظارات : مواد مخدر خانمان سوز
1

فرصتهای آشنا

عبدالحسین سلحشور : فرصتهای آشنا
1

روش تربیت کودک

علی صفائی حائری : روش تربیت کودک
1

جهانی بدون فقر

دکتر محمد یونس : جهانی بدون فقر
1

پیشگیری از خشونت خانگی

دکتر شیرین احمدنیا : پیشگیری از خشونت خانگی
1

نام نامه اندیشمندان علوم اجتماعی

دکتر عبدالعلی لهسائی زاده :نام نامه اندیشمندان علوم اجتماعی
1

امنیت اخلاقی از نگاه رهبری

مجتبی جاویدی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

آخرین توصیه آیت الله هاشمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آخرین توصیه آیت الله هاشمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کالبد شکافی یک گورخوابی

دکتر علی ربیعی: کالبد شکافی یک گورخوابی
1

مسولیت اجتماعی سازمانها

سید رضا صالحی امیری : مسولیت اجتماعی سازمانها
1

کتاب فرزند آوری در سبک زندگی اسلامی

مسلم شوبکلائی : کتاب فرزند آوری در سبک زندگی اسلامی
1

کتاب عوامل تحکیم بنیان خانواده

مصطفی کیانفرد : کتاب عوامل تحکیم بنیان خانواده
1

کتاب سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار

فرزاد حافظی زاده:کتاب سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار
1

کتاب سبک دلبستگی و روابط اجتماعی

فاطمه شعیبی:کتاب سبک دلبستگی و روابط اجتماعی

توانمندسازی و کاهش فقر
 
پیشگفتارپیشگفتار
پیشگفتار مترجمپیشگفتار مترجم
توانمندسازی و کاهش فقرتوانمندسازی و کاهش فقر

 

************************************************** ************************************
نخستین کنگره ملی فضاهای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
 

مقالات محور اول

مقالات محور دوم

مقالات محور سوم

 ***************************************************************************************
 حمایت اجتماعی سیاست واکنشی برای حذف کار کودک 
حمایت اجتماعی 2حمایت اجتماعی 2
 ***************************************************************************************