اصلاح قانون بیمه بیکاری

اصلاح قانون بیمه بیکاری

اصلاح قانون بیمه بیکاری

اصلاح قانون بیمه بیکاری

راهکارهای عملی جهت فرهنگ سازی و گسترش مصرف کالای داخلی و جلوگیری از قاچاق

ام البنین رحمتی: راهکارهای عملی جهت فرهنگ سازی و گسترش مصرف کالای داخلی و جلوگیری از قاچاق

خانواده بستری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ام البنین رحمتی:خانواده بستری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جایگاه نماز در فرهنگ عمومی

جایگاه نماز در فرهنگ عمومی

نقش تشکلهای صنفی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقش تشکلهای صنفی در تحقق اقتصاد مقاومتی

آیا مشکل تعاریف جهانی اشتغال و بیکاری است یا رویکرد سیاسی افراد به آمارهای نیروی کار؟

آیا مشکل تعاریف جهانی اشتغال و بیکاری است یا رویکرد سیاسی افراد به آمارهای نیروی کار؟
1

نوجوانی عصر چالش های جدید

میثم پاپی مطلق : نوجوانی عصر چالش های جدید
1

مهارتهای زندگی

دکتر حسین خنیفر- دکتر مژده پورحسینی : مهارتهای زندگی
1

مواد مخدر خانمان سوز

ناصر نظارات : مواد مخدر خانمان سوز
1

فرصتهای آشنا

عبدالحسین سلحشور : فرصتهای آشنا
1

روش تربیت کودک

علی صفائی حائری : روش تربیت کودک
1

جهانی بدون فقر

دکتر محمد یونس : جهانی بدون فقر
1

پیشگیری از خشونت خانگی

دکتر شیرین احمدنیا : پیشگیری از خشونت خانگی
1

نام نامه اندیشمندان علوم اجتماعی

دکتر عبدالعلی لهسائی زاده :نام نامه اندیشمندان علوم اجتماعی
1

امنیت اخلاقی از نگاه رهبری

مجتبی جاویدی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

آخرین توصیه آیت الله هاشمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آخرین توصیه آیت الله هاشمی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کالبد شکافی یک گورخوابی

دکتر علی ربیعی: کالبد شکافی یک گورخوابی
1

مسولیت اجتماعی سازمانها

سید رضا صالحی امیری : مسولیت اجتماعی سازمانها
1

کتاب فرزند آوری در سبک زندگی اسلامی

مسلم شوبکلائی : کتاب فرزند آوری در سبک زندگی اسلامی
1

کتاب عوامل تحکیم بنیان خانواده

مصطفی کیانفرد : کتاب عوامل تحکیم بنیان خانواده
1

کتاب سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار

فرزاد حافظی زاده:کتاب سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار
1

کتاب سبک دلبستگی و روابط اجتماعی

فاطمه شعیبی:کتاب سبک دلبستگی و روابط اجتماعی
1

کتاب راز های خوشبختی

امیر حسین فروتن : کتاب راز های خوشبختی
1

کتاب بازی کاری

محمد فریمانی : کتاب بازی کاری
1

آسیب های اجتماعی

محمد رضا نکونام : آسیب های اجتماعی

فعالیت‌های داوطلبانه وشاخص‌های رفاهی

روزبه کردونی،مدیرکل دفترامورآسیبهای اجتماعی :فعالیت‌های داوطلبانه وشاخص‌های رفاهی

مبانی فرهنگی اقتصاد مقاومتی

حسن نوری،محمد عوض پور،ام البنین رحمتی:مبانی فرهنگی اقتصاد مقاومتی

از دامن زن مرد به معراج میرود

ام البنین رحمتی محمد عوض پور: از دامن زن مرد به معراج میرود

تبیین حجاب و الگوسازی کارآمد از آن

ام البنین رحمتی محمد عوض پور: تبیین حجاب و الگوسازی کارآمد از آن

توانمندسازی و کاهش فقر
 
پیشگفتارپیشگفتار
پیشگفتار مترجمپیشگفتار مترجم
توانمندسازی و کاهش فقرتوانمندسازی و کاهش فقر

 

************************************************** ************************************
نخستین کنگره ملی فضاهای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
 

مقالات محور اول

مقالات محور دوم

مقالات محور سوم

 ***************************************************************************************
 حمایت اجتماعی سیاست واکنشی برای حذف کار کودک 
حمایت اجتماعی 2حمایت اجتماعی 2
 ***************************************************************************************