دستور العمل نظارت بر شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرزنشینان

۲۵ مرداد ۱۳۸۸

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۱۰


بسمه تعالی
«دستور العمل نظارت بر شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرزنشینان »

در اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب مورخ 20/7/1384 و آیین نامه اجرایی آن مصوب مورخ 4/6/1385 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کل کشور (1385) موارد زیر جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
1- از آنجا که امتیازات اعطائی به اهالی بخشهای مرزی کشور و تعاونیهای مرزنشینان در خصوص تسهیلات مبادلات مرزی به منظور رفع نیازهای ضروری زندگی و رفاه حال آنان می باشد.ضروریست تمهیداتی اتخاذ گردد تا منافع ناشی از این تسهیلات منحصراً به مرزنشینان عضو و دارندگان کارت مبادلات مرزی تحت پوشش تعلق گیرد، لذا شرکتهای تعاونی مرزنشینان مجاز به واگذاری حق امتیاز به غیر نمی باشند در موارد استثناء که بعضی از تعاونیهای مرزنشینان آن استان از لحاظ بنیۀ مالی و یا تمشیت امور بازرگانی قادر به انجام فعالیتهای مربوط به صادرات و واردات کالا نباشند، می توانند با موافقت و هماهنگی و نظارت اداره کل تعاون و اتحادیه مربوط استانی و بدون واگذاری حق امتیاز و صرفاً در چارچوب قرارداد و یا موافقت نامه ای که متضمن تأمین حقوق قانونی تعاونی و اعضای آن باشد، به یکی از روشهای زیربه ترتیب اولویت اقدام نمایند:
الف- امور مربوطه را به سایر شرکتهای تعاونی مرزنشینان و یا اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان استان مربوط که قادر به انجام آن می باشند با مشارکت واگذار، و از منافع آن اعم از سود حاصله یا تحویل کالا با رعایت صرفه و صلاح اعضاء تحت نظارت آن اداره کل استفاده نمایند.
ب – امور مربوط را با شرکتهای تعاونی خدمات بازرگانی (صادرات و واردات) که به منظور انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی وهمچنین صادرات و واردات کالا تشکیل
شده اند با رعایت صرفه و صلاح اعضاء به صورت مشارکت به مورد اجرا گذارند.
ج- با سایر شرکتها و اتحادیه های تعاونی طی قراردادی به صورت بند الف اقدام کنند.
2- لازم است ادارات کل تعاون استانها تمهیداتی بیاندیشند، تا صدور کالاها و محصولات بخش تعاون که دارای کیفیت مناسب می باشند، در اولویت قرار گیرد و موجبات توسعه همکاری تشکلهای تعاونی فراهم گردد.
3- به منظور ایجاد امکان برنامه ریزی صحیح ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالای شرکتهای تعاونی مرزنشینان در هر سه ماه یکبار و گزارش نظام نظارتی به صورت شش ماهه و گزارش جامع عملکرد به صورت سالیانه در قالب فرمهای نمونه پیوست، توسط شرکت تعاونی تهیه و ضمن انعکاس به اتحادیۀ استانی مربوط ، به اداره کل تعاون استان نیز ارائه گردد.
4- ادارات کل تعاون استانها کلیه اطلاعات و آمار مربوط فعالیت تعاونیهای مذکور را هر 3 ماه یکبار به دفتر تعاونیهای مصرف واعتبار وزارت متبوع ارائه و در اجرای صحیح امور با دفتر یاد شده هماهنگی لازم را بعمل آورند.

5- ادارات کل تعاون ، تعاونیهای مرزنشینان را به سرمایه گذاری در زمینه های مولد و اشتغالزا به ویژه در تولید محصولات و خدماتی که نقش مؤثری در بهبود و ارتقاء صادرات آنها دارند تشویق نموده و در استفاده از تسهیلات با رعایت ضوابط در سرمایه گذاری از آنها حمایت نمایند.
در مواقعی که مصوبه مجامع عمومی آنها لازم است در ارائه گزارش توجیهی و اقناعی برای مجمع همکاری نمایند. گزارش موفقیتهای تعاونی در این سرمایه گذاریها جهت استفاده تعاونیهای دیگر به صورت هر 6 ماه یکبار به معاونت نظارت و بهره برداری ارائه گردد.
6- لازم است ادارات کل تعاون استانها در بررسی صلاحیت کاندیداهای سمت عضویت در هیأت مدیره ، مدیر عاملی و بازرسی تعاونیها و اتحادیه های تعاونی مرزنشینان، علاوه بر صلاحیت های فردی، تخصصی و تجربی ، به میزان توانائی و قابلیتهای افراد برای اجرای وظایف مربوط و همچنین مواد این دستورالعمل و نیز تعهد آنان در به بکارگیری مناسب و به موقع امتیازات مرزنشینان به سود اعضاء توجه جدی نمایند ارزیابی عملکرد افرادی که قبلاً این مسئولیتها را عهده دار بوده اند، مورد تأکید بوده و ملاک تصمیم گیری است.
با توجه به حجم فعالیت تعاونیهای مرزنشینان و ضرورت آشنایی مدیران آن با اصول مدیریت و تسلط بر قانون و مقررات صادرات و واردات و مبادلات بازرگانی ضرورت دارد، در تعیین صلاحیت هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان موضوع مفاد (بند 3 ماده 38) قانون بخش تعاونی علاوه بر تجربه ، دارا بودن تخصص لازم که از طریق ارائه مدرک تحصیلی مرتبط احراز می گردد. مورد توجه و دقت کافی قرار گیرد بدیهی است مدیران قبلی که تجارت و عملکرد آنها موفق ارزیابی می شود ، نیاز به ارائه مدرک تحصیلی مورد اشاره ندارند.
7- با عنایت به تبصره ذیل ماده (10) قانون ساماندهی مبادلات مرزی ادارات کل تعاون استانهای مرزی موظف می باشند بر فعالیتهای تعاونی مرزنشین نظارت کامل داشته و هر گونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام نماید.
8- عملیات مربوط به نظام نظارتی (تکمیل فرم 1-2 ، برگزاری به موقع مجامع عمومی ، بررسی صورتهای مالی، تطبیق اساسنامه واعزام ناظر در مجامع برای کلیه تعاونیهای مذکور الزامی می باشد).
9- جهت شفافیت سازی فعالیتهای مالی تمهیداتی اتخاذ شود تا حتی المقدور از حسابرسان صاحب صلاحیت بعنوان بازرس استفاده شود و یا توسط حسابرسان ذیصلاح مورد حسابرسی واقع شوند .
10- به منظور روشن شدن وضعیت مالکیت اعضا در تعاونی تمهیداتی جهت صدور برگ سهام سرمایه اعضاء معمول و وضعیت سهام مذکور در دفاتر مربوط ثبت گردد.

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.